Atvirų durų diena "Minties" gimnazijoje

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Alma Arelienė
Kategorija:

Vasario mėn. 21-23 d.d. „Minties“ gimnazijoje vyko renginiai miesto progimnazijų aštuntokams. Mokykloje sulaukėme gausaus būrio smalsių vaikų, kurie dalyvavo įtraukiose  matematikos, IT, chemijos ir fizikos pamokose. Komandinio darbo įgūdžius demonstravo fizinio lavinimo veiklose. Kūrybiškumą atsiskleidė integruotose  lietuvių k, dailės ir muzikos pamokose. Veiklos vyko gimnazijos STEAM laboratorijoje, treniruoklių salėje, didžiojoje ir mažojoje sporto salėse, gimnazijos muziejuje ir puikiai įrengtuose matematikos ir informacinių technologijų kabinetuose. Smalsūs būsimieji gimnazistai susipažino su gimnazijos erdvėmis, čia besimokančiais mokiniais, uždavė daug klausimų ir sulaukė išsamių atsakymų apie galimybes mokytis ‚MINTIES“ gimnazijoje. Sužinojo kokia įvairi neformalaus ugdymo būrelių pasiūla, kiek daug galimybių atskleisti savo talentus ir gabumus meninės  krypties veiklose, teatro studijoje, sporto būreliuose, taip pat ugdyti lyderystės kompetencijas, dalyvaujant mokinių parlamento veikloje ir tarptautinėje DofE programoje, stiprinti inžinerines kompetencijas STEAM ir robotikos būreliuose.

Dėkojame Panevėžio „Vilties“ , „Saulėtekio“, M. Karkos, „Ąžuolo, „Žemynos“ , A. Lipniūno, „Beržų“, „Rožyno“ ,  „Vyturio“ „Šaltinio „  progimnazijoms už bendradarbiavimą ir geranoriškumą.