Tvarkaraščiai ir kabinetai

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:

2021-2022 m.m. I-IV klasių mokinių ir mokytojų pamokų tvarkaraštis (klasių vadovai, kabinetai)
Individualūs III-IV klasių mokinių tvarkaraščiai pateikiami mokiniams asmeniškai rugsėjo pirmosiomis dienomis.

 

2021-2022 m. m. klasės vadovų sąrašas, kabinetai, valandėlių laikas.

 

2021-2022 m. m. konsultacinio centro tvarkaraštis.

 

2022 m. pasiruošimo egzaminams konsultacinio centro tvarkaraštis.

 

Konsultacijų, laikotarpiui nuo 2021-10-18 iki 2021-12-23, grafikas

 

2021-2022 m. m. neformalaus ugdymo užsiėmimų (būrelių) tvarkaraštis.

 

Administracijos, pagalbos mokiniui pedagogų, sveikatos priežiūros darbuotojo, bibliotekininko ir kt. darbuotojų kontaktai, bei darbo valandos.

 

Gimnazijos kabinetų ir kitų patalpų išsidėstymo schemos

 

 

I aukšto schema:
soc. pedagogas (8), sveikos priežiūros specialistas (9),
valgykla, pagalbinės patalpos, rūbinė (spintelės), biblioteka-skaitykla (15),
įv. dalykų kabinetai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

 

 

 

 

II aukšto schema:
raštinė-direktorius (61), mokytojų kambarys (60), dir. pavaduotojai ugdymui (29, 58), aktų salė (40), teatro salė (51), muziejus (39), sporto salė (38), sporto salė (didžioji, 37), buhalterija (62), psichologas (52), spec.pedagogas (55), įv. dalykų kabinetai: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68.