Moksleivių priėmimas

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:
 Informuojame būsimus pirmokus:
 • Būsimųjų pirmokų sąrašai:  (atnaujinta 2021-07-30)
 • Naujai suformuotų klasių sąrašai bus skelbiami nuo liepos 26 d. gimnazijos skelbimų lentoje.
 • Informacija apie mokinius, priimtus į I gimnazijos klases, teikiama atvykus į gimnaziją bei telefonais: 8 656 66578 (raštinė), 8 656 66500 (dir. pavaduotoja ugdymui J.Ivanauskienė)
 • Informaciją pasitikslinti galėsite aukščiau nurodytais telefonais.
 • Mokymo(si) sutartį kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviesime sudaryti gimnazijos raštinėje rugpjūčio 17–30 dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Susipažinkite – sutarties tekstas – priedas Nr.1 
 • Kartu su mokymo(si) sutartimi tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) turės pasirašyti: informacinį pranešimą apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinkite – priedas Nr. 3; sutikimą dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu, susipažinkite – priedas Nr. 4
 • Prašome susipažinti su Duomenų apsaugos taisyklėmis – priedas Nr. 2.
 • Būsimų gimnazistų pirmasis sutikimas su klasių vadovais ir gimnazijos administracija vyks rugpjūčio 26 d. 12 val. gimnazijos aktų salėje.
 • Mokslo metų pradžios šventė vyks gimnazijos kiemelyje 2021 m. rugsėjo 1 d. Tikslų šventės laiką skelbsime gimnazijos svetainėje.
 • Rugsėjo 1-3 dienomis I klasių gimnazistus kviesime į dienos stovyklą, kurioje galėsite artimiau susipažinti ir susidraugauti.
 • Visi gimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą (mėlynas švarkas su emblema). Mokyklinius švarkus, įsigyti galite UAB „Manovita“ Panevėžio filiale, Klaipėdos g. 36, Panevėžys, tel. 8 648991, https://www.uniformusiuvimas.lt/ . Dėl dėvėtų švarkų kreipkitės telefonu 8 656 66 522 (gimnazijos budėtoja).
 • Kviečiame susipažinti su siūlomu perskaityti literatūros kūrinių sąrašu, skirtu I gimnazijos klasei
 • Sveikiname tapus mūsų bendruomenės nariais. Linkime gražios ir prasmingos vasaros. Iki susitikimo!
Prašymo formos:


 Detali informacija apie priėmimą į gimnazijas

 


Prašymo forma (3 priedas)  į gimnazijų I klasesPrašymo forma (4 priedas)  į gimnazijų III klases

 
Panevėžio „Minties“ gimnazija el. erdvėse: