Egzaminai

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:

Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Visa informacija apie brandos egzaminus: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

 

 

2021-2022 m. m. brandos egzaminų tvarkaraščiai.

 

 

2021-2022 m. m. PUPP tvarkaraščiai.

 

 

2021-2022 m.m. Valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrai Panevėžio mieste (naujinama).

 

 

2021-2022 m. m. Forma egzaminų pasirinkimui (naujinama).

 

 

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas skaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus. Mokomųjų dalykų sąrašas skiriasi priklausomai nuo studijų programos, į kurią pretenduojama. Skirtingų dalykų įvertinimai turi skirtingą svorį. Stojant į sporto studijų krypčių grupės studijų programas vietoje pagrindinio dalyko imami sporto pasiekimai. Stojant į menų studijas, matematikos egzamino laikyti nereikia, konkursinis balas skaičiuojamas tik iš stojamojo egzamino. Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.

2021 m. 

2021 m. stojant į aukštąsias mokyklas buvo atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį (į valstybės finansuojamas vietas).
Į universitetus galėjo būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.
2021 m. mažiausias konkursinis balas, kuris stojant į universitetus turėjo būti ne mažesnis kaip 5,4, stojant į kolegijas – ne mažesnis kaip 4,3 (į valstybės finansuojamas vietas, ar to bus laikomasi ir į valstybės nefinansuojamas (mokamas) pozicijas, reikia teirautis konkrečios aukštosios mokyklos).
Išsamesnė informacija - https://bakalauras.lamabpo.lt/konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas-2/