Ugdymas

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Gimnazijos ugdymo planas


Panevėžio „Minties“ gimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų Pagrindinio ugdymo programos (II dalies) ir Vidurinio ugdymo programos ugdymo planas,
redakcija 2023-08-31, įsak. Nr. V-150

 
Ugdymo plano priedai
 
Informacija iš ugdymo plano 2022-2023 m.m.

Mokslo metų pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pusmečių trukmė:

 • I pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • II pusmetis nuo vasario 1 d. iki mokslo metų pabaigos.
 • Mokslo metų pabaiga: I-II kl. birželio 21 d., III kl. birželio 14 d.  IV klasėms - gegužės 31 d.

Atostogos:

 • Rudens nuo spalio 31 d. iki lapkričio 4 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo gruodžio 27 d. iki sausio 6 d.
 • Žiemos atostogos nuo vasario 14 d. iki vasario 17 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos nuo balandžio 11 d. iki balandžio 14 d.
 • Vasaros atostogos nuo birželio 21 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pamokų laikas

 1. pamoka     8.00-8.45   (pertrauka 10 min.)
 2. pamoka     8.55-9.40   (pertrauka 10 min.)
 3. pamoka     9.50-10.35  (pertrauka 20 min.)
 4. pamoka   10.55-11.40  (pertrauka 20 min.)
 5. pamoka   12.00-12.45  (pertrauka 15 min.)
 6. pamoka   13.00-13.45  (pertrauka 10 min.)
 7. pamoka   13.55-14.40  (pertrauka 10 min.)
 8. pamoka   14.50-15.35