Pradžia

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Joomla
Kategorija:

 

Informuojame būsimus gimnazistus:
  • Priimtų į I gimnazijos klases mokinių sąrašus rasite atvykę į gimnaziją nuo 2022 m. liepos 12 dienos. Informaciją apie priimtus mokinius teikiama ir telefonu: 8 656 66578 (raštinė).
  • Detalūs klasių sąrašai bus skelbiami gimnazijos skelbimų lentoje nuo rugpjūčio 25 dienos. Taip pat informacija teikiama telefonu nuo rugpjūčio 16 dienos: 861677591 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Ivanauskienė
  • Mokymo(si) sutartį kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviesime sudaryti gimnazijos raštinėje rugpjūčio 22–30 dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Susipažinkite – sutarties tekstas.
  • Būsimų gimnazistų pirmasis sutikimas su klasių vadovais ir gimnazijos administracija vyks rugpjūčio 29 d. 12 val. gimnazijos aktų salėje.
  • Nepamiršk į pirmą susitikimą atsinešti 2 nuotraukas dokumentams (mokinio pažymėjimui ir asmens bylai).
  • Mokslo metų pradžios šventė vyks gimnazijos kiemelyje 2022 m. rugsėjo 1 d. Tikslus šventės laikas bus paskelbtas gimnazijos internetinėje svetainėje.
  • Rugsėjo 2, 5 dienomis I klasių gimnazistus kviesime į dienos stovyklą, kurioje galėsite artimiau susipažinti ir susidraugauti.
  • Visi gimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą (mėlynas švarkas su emblema). Mokyklinius švarkus, įsigyti galite UAB „Manovita“ Panevėžio filiale, Klaipėdos g. 36, Panevėžys, tel. 8 648991, https://www.uniformusiuvimas.lt/ . Dėl dėvėtų švarkų kreipkitės telefonu 8 656 66 522 (gimnazijos budėtoja).
  • Kviečiame susipažinti su siūlomu perskaityti literatūros kūrinių sąrašu, skirtu I gimnazijos klasei.

   

  Gražios ir prasmingos vasaros. Iki susitikimo.
  Administracija

  Prašymo formos:


Prašymo forma dėl priėmimo į „Minties“ gimnazijos II ar IV klasę.

 


Prašymo forma (3 priedas)  į gimnazijų I klases.Prašymo forma (4 priedas)  į gimnazijų III klases.

 


Panevėžio m. savivaldybės detali informacija apie priėmimą į mokyklas.

 

Susipažinkime!

Panevėžio „Minties“ gimnazija, 2021 m. (vaizdo įr.)

 

Panevėžio „Minties“ gimnazija, 2016 m. (vaizdo įr.)

 

Panevėžio „Minties“ gimnazijos neformalaus ugdymo (būrelių) pasiūla

Panevėžio „Minties“ gimnazija el. erdvėse:

 


Artėjant vasaros atostogoms, informuojame

Ką turiu žinoti, norėdamas įsidarbinti?

 • Įsidarbinti galima nuo 14 metų amžiaus, tačiau iki 16 metų būtinas raštiškas vieno iš tėvų (globėjų) sutikimas. Be viso to, reikia pateikti ir med. pažymą, kad vaikas gali dirbti konkretų darbą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos raštiško sutikimo. Visais atvejais būtina darbo sutartis.
 • Nuo 14 iki 16 metų galima dirbti tik lengvus darbus, kurie nekenkia vaiko sveikatai, saugai, ir netrukdo lankyti mokyklos.
 • Vaikas ir paauglys iki 18 metų gali dirbti: vaikai ne per mokslo metus – iki 30 val. per savaitę ir iki 6 val. per dieną; per mokslo metus – iki 12 val. per savaitę, t. y. iki 2 val. mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. – nelankymo dienomis (trimestro arba semestro metu), tačiau ne per pamokas. Paaugliai – ne daugiau kaip 8 val. per dieną ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme.
 • Vaikas ir paauglys iki 18 metų negali dirbti: vaikas, dirbantis lengvus darbus, prieš pamokas, t. y. nuo 6 iki 7 val., ir naktį, t. y. nuo 20 iki 6 val.; paauglys iki 18 m. – naktį, t. y. nuo 22 iki 6 val.
 • Jauniems, iki 18 metų asmenims nustatytas poilsio laikas: ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę. Vaikų poilsis – nepertraukiamas, ne trumpesnis kaip 14 val. per parą. Paauglių – nepertraukiamas, ne trumpesnis kaip 12 val.
 • Papildomos lengvatos vaikams ir paaugliams – 25 darbo dienų kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 5 dienas per savaitę, arba 30 dienų, kai dirbama 6 dienas per savaitę. Užtikrinamas 14 kalendorinių dienų iš eilės kasmetinių atostogų poilsis arba tiek pat dienų nemokamų atostogų poilsis per vasaros atostogas.

  Jei įsidarbinti nori asmuo iki 18 metų. Patarimai tėvams, vaikams, darbdaviams