Pradžia

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Joomla
Kategorija:

Kviečiame dalyvauti

Įtraukusis ugdymas – tai iššūkis ir vertybė bendrojo lavinimo mokykloms, kada turime mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant, kartu sprendžiant iškylančias problemas, puoselėjant bendruomeniškumą, lanksčiai žiūrint į metodus ir ugdymo diferencijavimą. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo bei specialiojo ugdymo įstaigų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

konferencija3

Respublikinės metodinės – praktinės konferencijos Kitokios pamokos – tiltas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sėkmę šiandien ir rytoj“ nuostatai.

Konferencijos pranešėjų ir dalyvių išankstinė registracija vyksta iki 2023 m. gegužės 25 d. adresu: https://forms.gle/QUHPfuon3tXqgQJj9


Būsimiems gimnazistams

Kviečiame mokytis Panevėžio „Minties“ gimnazijoje! 

Kovo 1 d. 8 val. Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyrius pradeda mokinių priėmimą į miesto gimnazijų I ir III klases 2023–2024 mokslo metams. 

Švietimo skyriui pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas (į I klases – aprašo 3 priedas, į III klases – aprašo 4 priedas). Prašymų kopijas rasite ČIA
  2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.
  3. Mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtinta pažymos apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus kopija.
  4. Birželio mėnesį, pasibaigus ugdymo procesui, per 3 darbo dienas Švietimo skyriui būtina papildomai pateikti:
    • dėl priėmimo į gimnazijų I klases – pažymėjimo (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) kopiją;
    • dėl priėmimo į gimnazijų III klases – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ir pažymos apie užsienio kalbų mokėjimo lygį kopijas.

mintis


Laisvos darbo vietos

 DARBO SKELBIMAS