Programavimo pradmenys (II gimn.kl.)
(Programavimo pradmenys)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kurso medžiaga skirta 10-os kl. (II gimn.kl.) mokiniams

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto