Programavimas (III-IV gimn. kl.)
(Programavimas 11-12 kl.)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kurso medžiaga skirta III-IV gimn.kl. mokiniams

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto