II klasė
(KLP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

KOMPIUTERINĖS LEIDYBOS PRADMENYS
c, d

Su logika nukeliausi iš taško A į tašką B,
su vaizduote - visur
.
A. Einšteinas

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto