Tvarkaraščiai ir kabinetai

xlsx max
2021-2022 m.m. I-IV klasių mokinių ir mokytojų pamokų tvarkaraštis. Individualūs III-IV klasių mokinių tvarkaraščiai pateikiami mokiniam asmeniškai rugsėjo pirmosiomis dienomis.

 

 

pdf max 

2020-2021 m.m. administracijos, pagalbos mokiniui pedagogų, sveikatos priežiūros darbuotojo, bibliotekininko ir kt. darbuotojų kontaktai, bei darbo valandos.

 

Gimnazijos kabinetų ir kitų patalpų išsidėstymo schemos

pdf maxI aukšto schema:
soc. pedagogas (8), sveikos priežiūros specialistas (9),
valgykla, pagalbinės patalpos, rūbinė (spintelės), biblioteka-skaitykla (15),
įv. dalykų kabinetai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

 

pdf maxII aukšto schema:
raštinė-direktorius (61), mokytojų kambarys (60), dir. pavaduotojai ugdymui (29, 58), aktų salė (40), teatro salė (51), muziejus (39), sporto salė (38), sporto salė (didžioji, 37), buhalterija (62), psichologas (52), spec.pedagogas (55), įv. dalykų kabinetai: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68.