^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Jaunieji šauliai

Trumpai apie šaulius

Kas yra Lietuvos šaulių sąjunga?

Tai valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija, vienijanti valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones.

Koks yra Lietuvos šaulių sąjungos tikslas?

Lietuvos šaulių sąjungos tikslas yra stiprinti nacionalinį saugumą ne tik ginklu, bet ir kasdieniais darbais. Taikos metu siekiama deramai parengti piliečius krašto gynybai, populiarinti krašto apsaugos sistemą; užtikrinti veiksmingą pasipriešinimą informacinio karo atakoms; ugdyti jaunimo patriotiškumą, kurti ir stiprinti pilietinę visuomenę; būti pasirengus teikti pagalbą valstybei, kilus stichinėms nelaimėms ir kitokioms krizėms.

Kokia yra Lietuvos šaulių sąjungos istorija?

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune. Idėjiniai organizacijos vadai - Vladaas Putvinskis-Pūtvis ir Matas Šalčius. Prie organizacijos kūrimo ištakų stovėjo žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai: rašytojas A. Vienuolis-Žukauskas, B. Sruoga, J. Tumas-Vaižgantas, prof. T. Ivanauskas ir daugelis kitų. Lietuvos šaulių sčjungos veiklos pradžioje oraganizacijos gretose buvo vien tik civiliai, kiek vėliau į veiklą aktyviai įsiliejo kariai ir karininkai. Tai atspindi organizacijos idėją - civilių asmenų pagalba kariuomenei.

Ar šauliai tik šaudo?

LŠS pavadinimas visuomenėje interpretuojamas paviršutiniškai. Šaulys - Tėvynės gynėjas, kuris užduotis atlieka ne tik su ginklu rankose, bet visų pirma naudojasi protu. Šaulių sąjungos nariai yra moksleiviai, studentai, kariškiai, politikai, teisininkai, mokytojai, mokslininkai ir kitų profesijų atstovai. Šaudymas nėra pagrindinis šaulių užsiėmimas, tačiau išlieka svarbiu faktoriumi rengiantis ginkluotai šalies gynybai.

Kaip tapti šauliu?

Organizacijos nariai yra skirstomi į dvi grupes:
1. Jaunuosius šalius (asmenys nuo 11 iki 18 metų amžiaus)
2. Šaulius (asmenys nuo 18 metų amžiaus)
Visi Lietuvos piliečiai norintys tapti šauliais, privalo būti dori, pavyzdingi visuomenės nariai. Šauliu gali tapti visų profesijų ar specialybių asmenys. Asmenys, pasiryžę tapti šauliais, gali kreiptis į artimiausią LŠS padalinį (kuopą ar rinktinę).
Mūsų gimnazijos mokiniai šauliais gali tapti lankydami Jaunųjų šaulių būrelį pas mokytoją Vaidotą Rulį (17 kab.)

Ką veikia jaunieji šauliai?

Tai labiausiai pastebima LŠS narių grupė, aktyviai dalyvaujanti ir organizuojanti įvairius visuomeninius renginius, akcijas, varžybas. Jaunieji šauliai rengiami pagal 4 pakopų programą. Kiekvienų mokymų metu jaunuoliai įgyja teorinių ir praktinių įvairių sričių žinių - karybos, Lietuvos istorijos, lyderystės - ir išlaikę gebėjimų egzaminą įgauna liudijantį sertifikatą ir ženklą. Nuo 2002 m. jaunuosius šaulius ir moksleivius sutraukia jaunųjų šaulių vasaros stovyklos, rengiamos gražiausiuose Lietuvos kampeliuose ir Lietuvos kariuomenės padaliniuose.

Daugiau informacijos apie šaulius ir jų veiklą rasite: www.sauliusajunga.lt 

Įsakymai šauliui:

1. Gink Lietuvos nepriklausomybę ir lietuviškąją žemę
2. Švieskis ir šviesk
3. Stiprink valią ir kūną
4. Būk drausmingas ir mandagus
5. Gerbk ginklą
6. Būk tiesus ir teisingas
7. Tesėk žodį
8. Būk budrus
9. Saugos valstybės turtą
10. Brangink šaulio vardą ir Lietuvos garbęStraipsnių peržiūrėjimai
494522