^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologas

Gimnazijos psichologo veikla:

  • Individualus mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų konsultavimas dėl mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su mokytojais ar bendraamžiais sunkumų.
  • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), Vaiko gerovės komisija, mokytojais bei kitais mokyklos specialistais siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų.
  • Individualių rekomendacijų mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti rengimas.
  • Psichologinių sunkumų prevencinių programų kūrimas ir įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje.
  • Aktualių psichologinių tyrimų inicijavimas ir rekomendacijų pagal gautas tyrimų išvadas rengimas.
  • Mokyklos bendruomenės psichologinis švietimas vaiko raidos psichologijos, socialinės ir pedagoginės psichologijos klausimais.

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1562049