STEAM veiklos

Panevėžio „Minties“ gimnazija nuo 2020 m. sausio mėnesio yra mokyklų STEAM tinklo narė.


Mokyklos STEAM komandos kontaktai
Telefonas: (8 45) 42 99 10
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Veiklų koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Stasevičienė

Kas yra STEAM?

STE(A)M ugdymo Lietuvoje aktualijos (pateiktis)

Anglų kalbos akronimas STEAM yra žodžių „science“, „technologies“, „engineering“, „arts“ ir „mathematics“ trumpinys, apjungiantis keletą disciplinų: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kai kuriose Vakarų Europos šalyse (pvz., Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Olandijoje) STEM ir STEAM iniciatyvai jau beveik 15 metų. Lietuvoje STEAM ugdymas dar yra gana naujas dėmesio objektas tiek švietimo bendruomenei, tiek mokslininkams – apie jį viešojoje erdvėje pradėta komunikuoti 2014 metais, kai Ugdymo plėtotės centro svetainėje mokytojams buvo atverta diskusijų erdvė STEM tema.

Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos specialistų trūkumas šiuo metu yra opi problema visoje Europoje. Lietuvoje tikslieji, gamtos ir technologijų mokslai taip pat nepritraukia pakankamo skaičiaus žmonių: net 46.4% Lietuvos studentų universitetuose renkasi socialinių mokslų specialybes, o profesinėse mokyklose pirmauja paslaugų asmenims studijos. STEAM mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra pernelyg teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.
Menkas susidomėjimas mokykloje lemia mažą stojančiųjų į STEAM dalykus skaičių bei potencialių specialistų trūkumą darbo rinkoje. O būtent šių specialybių darbuotojų poreikis ženkliai auga. Europos Komisijos duomenimis, 2020 m. numatoma 16 mln. laisvų darbo vietų STEAM specialistams, o Lietuvoje vien 2010–2012 m. informacinių ir ryšių technologijų (IRT) bei logistikos sektoriuose atsirado apie 30 tūkst. laisvų darbo vietų.

Dauguma pažangių valstybių, tarp jų ir Lietuva, atsižvelgdamos į naujausius šių laikų iššūkius ir jų neatitinkančią švietimo sistemą, ėmėsi STEAM dalykų mokyklose atnaujinimo. Pasaulio praktikoje taikomi įvairūs būdai tiksliųjų dalykų ugdymui atnaujinti ir jiems populiarinti. Tikslas yra ugdyti kritinį mąstymą, praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą praktikoje, didinti stojančiųjų į STEAM specialybes skaičių ir taip užpildyti STEAM specialistų trūkumą Lietuvos ir visos Europos darbo rinkoje.


Neformalus ugdymas

Šiais mokslo metais gimnazijoje pradėjo veikti neformalaus ugdymo būrelis „MMB“ (mokinių mokomoji bendrovė). Kol kas mokiniai tik renka idėjas verslui, diskutuoja kaip kuriamas verslas ir tikimės, kad mūsų bendrovės veikla išaugs į didesnius projektus.

Gruodžio 16 d. mokomosios mokinių bendrovės (MMB) nariai vyko į Latviją. Jelgavos karamelės fabrike gimnazistai ieškojo verslumo idėjų ir gerino anglų kalbos žinias. Daugiau informacijos gimnazijos facebook paskyroje.

Fotografijos ir medijų būrelyje gimnazistai ras veiklas, padėsiančias nepamiršti fantazijos ir lavinti jų kūrybiškumą. Veiklų metu  bus kryptingai ugdomi mokinių gebėjimai suvokti vizualųjį pasaulį, skatins individualią kūrybą, kultūrinę saviugdą ir padės formuotis bei atsiskleisti komunikaciniams gebėjimams.

Studija „Dekoras“ dalyvavo projekte „Švari aplinka – gera savijauta“, kurį vykdo Panevėžio švietimo centras. Darbų tema „Antrasis daiktų gyvenimas“. Dekoruotos vinilinės plokštelės, bei dažymo teptukai.

2019-04-08 gimnazijos neformalaus ugdymo būrelių studija „Dekoras“ (vadovė Jovita Ivanauskienė) ir „Keramika“ (vadovė Jurgita Skrebienė) mokinės dalyvavo Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje vykusioje netradicinio ugdymo dienoje „Pavasario verslo mugėje“.


Mokymąsis be sienų

Mokymosi be sienų idėja plačiai taikoma mūsų gimnazijos mokytojų veikloje.

Lapkričio 22 d. grupė I-IV kl. mokinių lankėsi KTU Panevėžio TVF. Išvykos tikslas - susipažinti su pramoninės ir mobiliosios robotikos laboratorija, patobulinti robotikos ir elektronikos įgūdžius „Smart Electronic“ dirbtuvėse.Spalio 17 dieną Panevėžio robotikos centre vyko neįprasta jungtinė „Minties“ gimnazijos anglų k. mokytojos Irinos Dementjevos ir Vaidos Šiaučiūnės, Panevėžio robotikos varžybų centro „RoboLabas“ vadovės, pamoka „Minties“ gimnazijos Id klasės mokiniams. Pamokos „Space Suit History“ („Kosminio kostiumo istorija“) metu moksleiviai ieškojo informacijos internete, žiūrėjo dokumentiką, aktyviai aptarinėjo ir įgijo žinių iš neįprastos srities: NASA kosminio kostiumo gamybosSpalio mėnesį vyko integruota geografijos ir technologijų pamoka-išvyka IIa kl. „Žiedinė ekonomika + beatliekė gamyba = tvari ateitis“. Mokiniai vyko į Linos Padelevičienės parduotuvę „Be pakuotės“. Plačiau apie tai sakitykite gimnazijos svetainėje (http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/345-tvarios-ateities-link) ir savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ (https://zpasaulis.lt/tvarios-ateities-link/).

Birželis. Integruotas geografijos, technologijų ir anglų k. projektas Ib klasėje „Keliauk, ieškok, atrask, pažink“. Plačiau apie projektą ir jo pristatymą skaitykite straipsnyje „Darniu keliu į rytojų“ AINA portale (https://aina.lt/darniu-keliu-i-rytoju/).

Įgyvendinant mokymosi be sienų koncepciją, ASU III kl. mokiniai 2019 m.  gegužės 18 d.  lankėsi Bioenergy LT, vienoje moderniausių Lietuvos įmonių. Mokiniai susipažino su unikaliomis technologijomis auginant bakterijas arba stabdant jų auginimą tam tikrame (pavyzdžiui sporos) taške.Balandžio mėnesį vyko integruota geografijos, technologijų ir anglų k. pamoka-išvyka į Seimą ir Švedijos ambasadą „Projektai, neturintys baigties termino“ I b klasėje. Jai atsakingai ruošėsi mokytojos Rimalda Vitkevičienė, Daiva Gronskienė ir Irina Dementjeva. Plačiau apie tai rasite savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ (https://zpasaulis.lt/projektai-neturintys-baigties-termino/ ir https://zpasaulis.lt/keisti-pasauli/) bei gimnazijos svetainėje (http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/330-priimti-issuki).

ASU klasės kovo mėn. 27 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vykdė integruotus tiriamuosius gamtos mokslų darbus: susipažino su laboratorijų įranga, klonavo augalus, tyrė dirvožemio pH, nustatinėjo dirvožemio terpę, naudodami įvairius indikatorius, tyrė įvairių daržovių, vaisių elektrinį laidumą. Mokiniai susipažino su karjeros galimybėmis.Kovo mėnesį į gimnazijos biblioteką mokinius kvietė edukacinis literatūros kūrinių pristatymas „Už žmonijos ateitį“. Ruošti renginį bibliotekininkėms Daliai Pūkienei ir Milei Kabelienei padėjo I-ų ir III-ų klasių gimnazistai. Renginio aprašymą rasite savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ (https://zpasaulis.lt/uz-zmonijos-ateiti/).


Dalyvavimas projektuose, konkursuose, renginiuose

Gruodžio 7 d. robotikos centre „RoboLabas“ vyko Panevėžio miesto mokyklinis FLL turas. Jame dalyvavo 4 I-II kl.gimnazistų komandos. Džiaugiamės mokinių pasiekimais!

Respublikinė praktinė moksleivių konferencija „Menas gyventi“ gimnazijoje vyko 2019 balandžio 18 dieną. Konferencijos organizavimo tikslas – per praktikas skatinti mokinių domėjimąsi supančiu pasauliu ir savuoju „Aš“.
Darbų sekcijos mokiniams: Ar yra žmogaus galimybių ribos? Kaip suspėti skubančiame pasaulyje? Kaip išsaugot energiją ir sveikatą? Kaip galiu suvaldyti stresą? Ar valgau tai, ką nusiperku? Kodėl taip svarbu išlaikyti taisyklingą laikyseną? Kaip nusiprausti, kad nesusirgtum vėžiu? Kaip užgesinti konfliktus? Gyvenimas – matematika, matematika – muzika? Ar galima fosiliją pasigaminti pačiam? Ką gali žmogus ko negali robotas?
Sekcija mokytojams: Kaip nurimti ir atsipalaiduoti per 3 minutes.


Plačiau skaitykite internetiniame dienraštyje https://jp.lt/ ir gimnazijos FB paskyroje.

Respublikinis rašinių konkursas „Gyvybė – dovana, branginkime ją“, skirtas Gyvybės dienai paminėti, vyko 2019 balandžio 8 dieną. Gautas 81 darbas. 80 darbų atitiko nuostatų reikalavimus. Daugiausia rašinių (65 darbai) atsiųsti iš kitų mokyklų – iš visos Lietuvos etnografinių regionų. Atsižvelgiant į amžiaus ir gebėjimų skirtumus, darbų kiekį, išskirti pagal amžiaus grupes moksleiviai buvo apdovanoti prizinėmis vietomis ir paskatinimo raštais. Baigiamasis renginys vyko Lėlių vežimo teatre, o 2 konkurso dalyviai sodino medelius Kniaudiškių mikrorajone.

Apie konkursą skelbta gimnazijos svetainėje, Facebook paskyroje, regioninėje spaudoje.


Karjeros ugdymas

2019 mokslo metais buvo suorganizuota 19 išvykų ir 24 susitikimai su įvairių sričių specialistais, pristatančiais savo profesijas. Išvykų ir pokalbių metu buvo akcentuojama STEAM dalykų svarba renkantis savo profesijos kelią. I-IV klasių mokiniai  stebėjo, kaip moderniomis staklėmis pjaunama mediena, aiškinosi, kaip atliekami vandens, kraujo ir kiti  tyrimai,  diskutavo, kokią svarbą šiuolaikinėje pramonėje turi tikslieji mokslai. Taip pat buvo organizuotos paskaitos kitose erdvėse - Panevėžio mechatronikos centre, Panevėžio kolegijoje, VDU Žemės ūkio akademijoje, kurių metu buvo ugdomos STEAM dalykų kompetencijos.

2019 m. rugsėjo mėnesį buvo parengtos ir pradėtos įgyvendinti ugdymo karjerai turinio integravimo į gamtos, technologijų, informacinių technologijų ir menų mokslų dalykus rekomendacijos, skirtos pagrindiniam ugdymui.

2019-11-19 dieną vyko profesinio veiklinimo diena ir mokiniai galėjo rinktis įvairias veiklas.
Ie klasės mokiniai dalyvavo robotikos centro „RoboLabas“ paskaitoje ir sužinojo apie naujausių technologijų galimybes, kompiuterinės grafikos programas, multimedijos kūrimo įrangą.
Ib klasės mokiniai vyko į UAB „Stigma“, kurioje stebėjo, kaip įpurškimo būdu liejami plastmasės gaminiai.
IIa klasės mokiniai lankėsi Verslo konsultaciniame centre.
Į gimnaziją buvo pakviesti įvairūs pašnekovai ir gimnazistai dalyvavo susitikimuose,  kurių metu buvo supažindinti su vartojimo ir gamtos tausojimo procesais, su studijomis ir karjera gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

2019-06-07 dieną gimnazistai dalyvavo projekte „Šok į tėvų klumpes“. Šios dienos tikslas – pažinti tėvų profesijas, kurių studijoms reikalingi tiksliųjų  ir gamtos mokslų dalykai.  Buvo aplankyta 15 įstaigų: UAB „SIWOOD“, VIA „UNICA“, Šiaulių bankas, sveikatos biuras ir kt. Gimnazistai susipažino su įmonių veikla, darbo specifika, aplinka ir galėjo pasimatuoti inžinieriaus, operatoriaus, programuotojo, laboranto ir kitas profesijas.

Gimnazistai  dalyvavo VDU Žemės ūkio akademijos kūrybinėse dirbtuvėse ir galėjo rinktis įvairias veiklas ir paskaitas, dalyvavo  ekspedicijoje su gamtininku S. Paltanavičiumi. Moksleiviai taip pat mokėsi kurti savo gėlyną, aiškinosi sveikos mitybos principus, logistikos dėsnius, kūrė bioverslo idėjas. Taip pat lankėsi Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje.

2019-03-14  vyko STEAM ir karjeros diena.  I klasių mokiniai klausėsi paskaitos apie mokomąsias mokinių bendroves ir generavo verslo idėjas, kurios buvo pristatytos renginio dalyviams. Išvykos į UAB „Aukštaitijos vandenys“ metu buvo diskutuojama apie vandens gavybą, jo svarbą, kokybę, valymo įrenginius. UAB „Rifas“ mokiniai susipažino su elektroninių sistemų gamyba laivams ir pramonei. Viso buvo aplankyta 14 Panevėžio miesto įmonių ir įstaigų.

„Minties“ gimnazistai visada aktyviai dalyvauja kraujo donorystės akcijose, tad mokiniams buvo organizuota išvyka į Nacionalinį kraujo centrą, kurios metu buvo supažindinti su neatlygintina kraujo donoryste ir aiškinosi apie medicinos biologo–klinikos laboranto darbo specifiką.


Mokytojų kompetencijų stiprinimas

Sausio 17 d. gimnazijos mokytojų komanda dalyvavo respublikinėje mokytojų metodinėje konferencijoje VGTU inžinerijos licėjuje „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ Ačiū konferencijos rengėjams už dalinimąsi gerąja patirtimi. Plačiau apie konferenciją skaitykite licėjaus STEAM centro puslapyje adresu: https://www.vgtulicejus.lt/steam-centras-renginiai/

Gruodžio 17 d. mokyklos komanda (fizikos, biologijos, chemijos, matematikos) mokytojos dalyvavo mokymuose „Įrankiai įtraukioms STEAM veikloms mokykloje“. Plačiau apie tai skaitykite Panevėžio švietimo centro ir Panevėžio miesto savivaldybės svetainėse.

Gruodžio 16 d. gimnazijos mokytojų komanda Rasa Paukštytė, Daiva Gronskienė, Jovita Ivanauskienė, Inga Rulienė ir Rasa Žulienė dalyvavo mokymose, kuriuos vedė Junior Achievement Lietuva lektoriai ir išklausė mokomųjų mokinių bendrovių mokytojų parengimo programą.

Gruodžio 13-15 dienomis mokytojai Inga Rulienė, Rasa Žulienė ir Rimvydas Murauskas dalyvavo hakatone „Micro:bit, trimatis spausdinimas ir linksmos mašinos“.

Gruodžio 1-5 dienomis, anglų kalbos mokytoja Irina Dementjeva dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Kaip būti geru DofE programos vadovu?“ - „How to be a Good Award Leader“, kurie vyko pagal Erasmus+ KA2 projekto „Neformalus ugdymas formaliojo švietimo sistemoje“ tarptautinių mokymų atranką. Šių mokymų organizatoriai buvo Edinburgo hercogo tarptautiniai apdovanojimai, Čekija – „The Duke of Edinburgh International Award - Czech Republic“. Mokymų metu buvo lavinami įgūdžiai valdyti stresines situacijas, taikomi ir bandomi nauji metodai, kurie bus išbandyti ateityje.

Birželio 12-13 dienomis mokytojos Virginija Juknienė, Jovita Ivanauskienė ir Rasa Žulienė dalyvavo tarptautiniame renginyje/mokymuose „Dizainu grindžiamas mąstymas“. Mokymuose susipažino su dizainu grindžiamo mąstymo procesu, patobulino komandinio darbo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo ugdymo ir problemų sprendimo gebėjimus.

2019-05-02 gimnazijos mokytojos dalyvavo Panevėžio miesto mokytojų forume „Kaip gyvenimas keičia pamoką“
Aušra Sučylienė ir Rimalda Vitkevičienė vedė 13 klasei (socialinių mokslų mokytojams) integruotą pamoką „Darnaus vystymosi temų integracija į socialinius mokslus“
Virginija Juknienė ir Jovita Ivanauskienė vedė 13 klasei (gamtos mokslų mokytojams) integruotą pamoką  „Išmaniosios technologijos gamtoje“.