Projektinė veikla

Projektas matematikos pasiekimams gerinti

Panevėžio „Minties“ gimnazija kartu su keturiais partneriais įgyvendina projektą „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ (Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0055). Finansuojama iš Europos socialinio fondo: www.esinvesticijos.lt

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams savivaldaus mokymo (-si) modelį matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo (-si) pasiekimus.

Veiklos:
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir konsultavimas.
2. Mokymo(si) modelio sukūrimas ir pritaikymas.
Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas bei stiprinti projekte dalyvaujančių mokyklų Geros mokyklos požymių raišką.

partneriai