^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Projektinė veikla

Projektas matematikos pasiekimams gerinti

Panevėžio „Minties“ gimnazija kartu su keturiais partneriais įgyvendina projektą „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ (Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0055). Finansuojama iš Europos socialinio fondo: www.esinvesticijos.lt

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams savivaldaus mokymo (-si) modelį matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo (-si) pasiekimus.

Veiklos:
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir konsultavimas.
2. Mokymo(si) modelio sukūrimas ir pritaikymas.
Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas bei stiprinti projekte dalyvaujančių mokyklų Geros mokyklos požymių raišką.

partneriai

Straipsnių peržiūrėjimai
1846271