^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Projektinė veikla

Prevencijos programa „Savu keliu“ pristatyta klasių vadovams

savu keliu2018-12-04. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“ ir metodines rekomendacijas parengė specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Jos paskirtis – įgalinti gimnazijos bendruomenę mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Mokymų metu klasių vadovai buvo supažindinti su psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tikslais. Kalbėta apie tabako gaminių, alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimą suaugusių ir paauglių tarpe Lietuvoje, psichotropinių medžiagų vartojimo tendencijas, pirmųjų bandymų rūkyti amžių, elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų poveikį organizmui. Dalyviai mokėsi kaip apie psichoaktyviąsias medžiagas kalbėti su paaugliu.

Įgyvendinant programą gimnazijoje bus naudojami šiuolaikinio įtraukiančio ugdymo ir informavimo metodai bei technikos: diskusijos, praktinės užduotys, vaidmeniniai, komandiniai žaidimai, darbas grupėse, porose ir kiti metodai bei technikos.

Kartu su „Minties“ gimnazijos klasių vadovais mokymuose dalyvavo ir pedagogai iš 5-osios bei V. Žemkalnio gimnazijų.

Programos koordinatorė Ramutė Stasevičienė

Straipsnių peržiūrėjimai
1635878