Projektinė veikla

Projektas „Pažink valstybę“

2018-11-30. Šiais mokslo metais dešimt gimnazijos pirmokų, paskatinti mokytojos A. Sučylienės, įsitraukė į Švietimo ir mokslo ministerijos, drauge su Ugdymo plėtotės centru ir Valstybės pažinimo centru įgyvendinamą projektą „Pažink valstybę“, kurio tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti pagal galimybes įsitraukiant į viešųjų reikalų sprendimą. Mūsų gimnazijos pirmokai neigiamai vertina Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimą pratęsti mokslo metus, tad lapkričio 30 d. buvome pakviesti į Švietimo ir mokslo ministeriją diskusijai, kurioje dalyvavo Audronė Šuminienė (Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja), Aidas Aldakauskas (Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius) bei Jūratė Litvinaitė (projekto kuratorė). Drauge su pirmokais diskusijoje dalyvavo dar aštuonios mokyklos iš įvairių Lietuvos miestų (Klaipėdos, Plungės, Kauno, Marijampolės, Vilniaus).

DSC 1467-1Problemos buvo keliamos įvairios: didelis namų darbų krūvis, mokinių užimtumas po pamokų, nenoras skaityti, pratęsti mokslo metai, patyčios mokykloje ir t.t. Diskusijoje gimnazistai gebėjo drąsiai, argumentuotai išreikšti nepritarimą pratęstiems mokslo metams, teigdami, kad pridėtos dvi mokymosi savaitės reikšmingos įtakos pasiekimams neturės, nes nepritaikyti vadovėliai bei ugdymo programos, kabinetuose karšta, mokiniai vasarą nori dirbti ir t.t. Atsakydama į mūsų gimnazistų argumentus, Audronė Šuminienė pateikė statistinius duomenis iš OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), pagal kuriuos Lietuvos mokiniai per 10 metų mokosi apie 1000 valandų mažiau nei jų bendraamžiai kitose šalyse, kur mokslo metai trunka 37-40 savaičių. Šis renginys, anot pirmokų, buvo netradicinis bei informatyvus.

Augustina Razgaitytė, Ib
Aušra Sučylienė, istorijos mokytoja


2018-11-08. Švietimo ir mokslo ministerija, drauge su Ugdymo plėtotės centru ir Valstybės pažinimo centru įgyvendina projektą „Pažink valstybę“, kurio tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias regionines ir nacionalines problemas ir jų sprendimo būdus, pagal galimybes įsitraukiant į viešųjų reikalų sprendimą. Projekto vykdymo laikas – 2018 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiai. Gimnazijos Ib kl. mokiniai su istorijos mokytoja Aušra Sučyliene nuo šių mokslų metų pradžios įsijungė į šį projektą.

Ekskursija1  Ekskursija

Pirmokai neigiamai vertina Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimą pratęsti mokslo metus. Lapkričio 8 d. dalis Ib kl. mokinių šia tema diskutavo miesto svivaldybėje su laikinai einančiu mero pareigas P. Luomanu bei miesto tarybos nariu K.Lukoševičiumi. Diskusija vyko miesto tarybos posėdžių salėje, buvo aptarti pratęstų mokslo metų privalumai ir trūkumai, deja, ne į visus mokiniams aktualius klausimus politikai gebėjo atsakyti. Pasibaigus diskusijai, mokiniams buvo parodytas reprezentacinis filmas apie miestą „Panevėžys 2020“.

Augustina Razgaitytė, Ib klasė