^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Projektinė veikla

Projektas matematikos pasiekimams gerinti

Panevėžio „Minties“ gimnazija kartu su keturiais partneriais įgyvendina projektą „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ (Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0055). Finansuojama iš Europos socialinio fondo: www.esinvesticijos.lt

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams savivaldaus mokymo (-si) modelį matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo (-si) pasiekimus.

Veiklos:
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir konsultavimas.
2. Mokymo(si) modelio sukūrimas ir pritaikymas.
Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas bei stiprinti projekte dalyvaujančių mokyklų Geros mokyklos požymių raišką.

partneriai

Tarptautinis projektas DofE

Apie DofE programą

DofE programa – tai asmeninio augimo programa atkeliavusi iš Edinburgo. Lietuvoje sėkmingai įgyvendinama nuo 2006 m. organizacijose dirbančiose su 14–24 metų jaunimu.

Panevėžio „Minties“ gimnazija tarptautinę programą „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) įgyvendina nuo 2019 m. Tikslas – kryptingai lavinti ir tobulinti įgūdžius, kurie yra svarbūs jaunimui ir sėkmingai ateities perspektyvai, skatinti rasti save naujose veiklose, apie kurias anksčiau net nėra pagalvoję, galbūt  išmokti to, kam paprastai nerasdavo laiko arba pagilinti žinias ten, kur sekasi sunkiau.

Nauda dalyviams

Įsitraukę DofE apdovanojimų programą jaunuoliai sau išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus, susiplanuoja sau naudingas ir įdomias veiklas ir laisvalaikiu tikslingai jų siekia. DofE programa suteikia galimybes veikti bet kokioje aplinkoje: namuose, mokykloje, jūsų pamėgtuose būreliuose, treniruotėse. DofE programa padeda įgyti įgūdžius, kurie yra gyvybiškai svarbūs jauniems žmonėms sprendžiant problemas ir pasiruošti įvairioms situacijoms ateityje. Problemų sprendimas, sprendimų priėmimas, bendravimas, gebėjimas planuoti laiką, dirbti komandoje ar individualiai, verslumo įgūdžiai – visa tai įgyjama dalyvaujant DofE programoje.

Programa turi  tris pagrindinius lygius (bronzos, sidabro ir aukso), kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Programos sertifikatas yra pripažįstamas Lietuvoje ir daugelyje pasaulio valstybių.

Mūsų gimnazijoje DofE programos vadovės Irina Dementjeva (anglų kalbos mokytoja) ir Daiva Gronskienė (technologijų mokytoja) koordinuoja įgūdžių bei savanorystės veiklas. Žygių programos daliai vadovauja DofE žygių vadovė – Vilija Andrijauskienė (gimnazijos socialinė pedagogė). Visų programos vadovų  tikslas yra padėti jauniems žmonėms tobulėti, siekti asmeninių pokyčių, įveikti sunkumus ir kliūtis.

Dalyvaujantys DofE programoje turi išskirtines galimybes

  • Susirasti naujų draugų ir bendraminčių;
  • Atrasti save naujose neišmėgintose veiklose;
  • Pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
  • Patirti nuotykių;
  • Įgyti drąsos ir pasitikėjimo savimi.

DofE programos apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą ir ryžtą veikti, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

DofE komanda „Minties“ gimnazijoje

- Programoje nuo 2019 metų dalyvauja 7 gimnazistai (2 užbaigė programą ir jau turi bronzos ženkliukus bei svarsto siekti sidabro).

- Kontaktai: DofE vadovai – Irina Dementjeva tel. 862060535, Daiva Gronskienė, tel. 8690141226, žygio vadovė – Vilija Andrijauskienė tel. 865666528.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt

Plačiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org

Projektas „Pažink valstybę“

2018-11-30. Šiais mokslo metais dešimt gimnazijos pirmokų, paskatinti mokytojos A. Sučylienės, įsitraukė į Švietimo ir mokslo ministerijos, drauge su Ugdymo plėtotės centru ir Valstybės pažinimo centru įgyvendinamą projektą „Pažink valstybę“, kurio tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti pagal galimybes įsitraukiant į viešųjų reikalų sprendimą. Mūsų gimnazijos pirmokai neigiamai vertina Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimą pratęsti mokslo metus, tad lapkričio 30 d. buvome pakviesti į Švietimo ir mokslo ministeriją diskusijai, kurioje dalyvavo Audronė Šuminienė (Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja), Aidas Aldakauskas (Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius) bei Jūratė Litvinaitė (projekto kuratorė). Drauge su pirmokais diskusijoje dalyvavo dar aštuonios mokyklos iš įvairių Lietuvos miestų (Klaipėdos, Plungės, Kauno, Marijampolės, Vilniaus).

DSC 1467-1Problemos buvo keliamos įvairios: didelis namų darbų krūvis, mokinių užimtumas po pamokų, nenoras skaityti, pratęsti mokslo metai, patyčios mokykloje ir t.t. Diskusijoje gimnazistai gebėjo drąsiai, argumentuotai išreikšti nepritarimą pratęstiems mokslo metams, teigdami, kad pridėtos dvi mokymosi savaitės reikšmingos įtakos pasiekimams neturės, nes nepritaikyti vadovėliai bei ugdymo programos, kabinetuose karšta, mokiniai vasarą nori dirbti ir t.t. Atsakydama į mūsų gimnazistų argumentus, Audronė Šuminienė pateikė statistinius duomenis iš OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), pagal kuriuos Lietuvos mokiniai per 10 metų mokosi apie 1000 valandų mažiau nei jų bendraamžiai kitose šalyse, kur mokslo metai trunka 37-40 savaičių. Šis renginys, anot pirmokų, buvo netradicinis bei informatyvus.

Augustina Razgaitytė, Ib
Aušra Sučylienė, istorijos mokytoja

Skaityti daugiau...

Projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“

DSC 00082018-12-14. Alytiškiai, žinomi menininkai, fotorealistinės tapybos atstovai, broliai Remigijus ir Algidas Gataveckai į gimnazistų širdis pasibeldė savo nuoširdumu ir džiugia nuotaika. Vienas kitą papildydami broliai laisvai ir spontaniškai kalbėdami pasakojo apie savo skaudžią vaikystę, kelius į pripažinimą, sėkmę.
„Negali būti, kad  yra mokinių tinginių“ - teigia svečiai ir savo pavyzdžiais įrodo, kad yra tik mažai galimybių išbandyti save, trūksta pasitikėjimo, susikalbėjimo. Ar egzistuoja talentingi žmonės? O gal jų talentas - tai  nuolatinis kruopštus darbas, žinios, susikaupimas, tikėjimas, bandymai?  Valandėlę įsiklausėme į dvynių draugiškus patarimus, atsakymus, pastebėjimus, tuo pačiu linkėdami jiems kūrybinės sėkmės, naujų projektų ir idėjų.

Skaityti daugiau...

Prevencijos programa „Savu keliu“ pristatyta klasių vadovams

savu keliu2018-12-04. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“ ir metodines rekomendacijas parengė specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Jos paskirtis – įgalinti gimnazijos bendruomenę mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Mokymų metu klasių vadovai buvo supažindinti su psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tikslais. Kalbėta apie tabako gaminių, alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimą suaugusių ir paauglių tarpe Lietuvoje, psichotropinių medžiagų vartojimo tendencijas, pirmųjų bandymų rūkyti amžių, elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų poveikį organizmui. Dalyviai mokėsi kaip apie psichoaktyviąsias medžiagas kalbėti su paaugliu.

Įgyvendinant programą gimnazijoje bus naudojami šiuolaikinio įtraukiančio ugdymo ir informavimo metodai bei technikos: diskusijos, praktinės užduotys, vaidmeniniai, komandiniai žaidimai, darbas grupėse, porose ir kiti metodai bei technikos.

Kartu su „Minties“ gimnazijos klasių vadovais mokymuose dalyvavo ir pedagogai iš 5-osios bei V. Žemkalnio gimnazijų.

Programos koordinatorė Ramutė Stasevičienė

Sveikatinimo projektas „Sportuok kitaip – sportuok visaip-2018“

sportuok-2018

 

 

2018-10-11
Tradiciniu bėgimo startu miesto parke prasidėjo penktąjį sezoną skaičiuojantis sveikatinimo projektas „Sportuok kitaip – sportuok visaip-2018“. Graži saulėta rudens diena subūrė bėgikus, ėjikus, dviratininkus...

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1806156