^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Dokumentai

Viešieji ir vidaus tvarkos dokumentai

Informacija apie darbuotojus:

 • word  Gimnazijos etatų sąrašas ir darbo užmokesčio koeficientai
 • excel  Pedagogų darbo užmokesčio koeficientai

Informacija apie viešuosius pirkimus:

 • pdf  Viešųjų pirkimų taisyklės (2017 m.)
 • pdf  Viešųjų pirkimų planai ir vykdymas (2017 m.)
 • pdf  Viešųjų pirkimų žurnalas (2016 m.)

Finansinės ataskaitos:

 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.
 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.
 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d.
 • pdf  2016 m. metinės ataskaitos

Informacija apie teikiamas paslaugas:

 • Mokinių maitinimas: valgyklos darbo laikas – 9.00-15.00, valgiaraštis - pdf
 • Mokamos paslaugos gimnazijos biliotekoje: dokumentų kopijavimas, dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu;

Gimnazijos ugdymo organizavimo dokumentus ir tvarkas, reikalingas formas ir sąrašus rasite:

newElektroniniame dienyne meniu „Svarbi informacija->Mokyklos failai“ (reikalinga registracija).
Šiuo metu dienyne paskelbti šie dokumentai:

 • 2015-2017 m.m ugdymo planas
 • 2015-2016 m.m. pamokų tvarkaraštis
 • 2015-2016 m.m. neformalaus ugdymo (būrelių) sąrašai
 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarka
 • Individualaus ugdymo plano forma 2015-2017 m.
 • Konkursinio balo skaičiuoklė
 • Gimnazija internete (svetainių nuorodos, administratoriai)
 • Ekskursijų organizavimo aprašas (su priedais)
 • Kurso keitimo tvarka (14 priedas)
 • Kurso keitimo iš A į B kursą protokolas
 • Kurso keitimo iš B į A kursą protokolas
 • Prašymas ugdymo plano keitimui
 • Prašymas ankščiau baigti mokslo metus 2
 • Prašymas ankščiau baigti mokslo metus 1
 • Pamokų pateisinimo prašymo forma
 • Mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašas
 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarka

newVMA Moodle nuorodoje „Dokumentai“ (reikalinga registracija).
newGimnazijos svetainės nuorodose „Tvarkaraščiai“, „Vidurinis ugdymas“, „Veiklos planavimas“.


LR dokumentų švietimo tema biblioteka

Dokumentai, įsakymai - http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx

Informacinės nuorodos Lietuvoje

Straipsnių peržiūrėjimai
494523