^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Dokumentai

Viešieji ir vidaus tvarkos dokumentai

Paskelbtas konkursas Panevėžio „Minties“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
Plačiau Panevėžio miesto savivaldybės skelbime: word

 

Informacija apie teikiamas paslaugas:

 • Mokinių maitinimas: valgyklos darbo laikas – 9.00-15.00, valgiaraštis - pdf(naujinama)
 • Paslaugos gimnazijos bibliotekoje: dokumentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvota).

Gimnazijos ugdymo organizavimo dokumentus ir tvarkas, reikalingas formas ir sąrašus rasite:

Gimnazijos direktoriaus metinės veiklos ataskaitos:

 • pdf  Metinės veiklos ataskaita (2018 m.)
 • pdf  Metinės veiklos užduotys (2018 m.)

Informacija apie darbuotojus:

 • word  Gimnazijos etatų sąrašas ir darbo užmokesčio koeficientai
 • excel  Pedagogų darbo užmokesčio koeficientai

Informacija apie viešuosius pirkimus:

 • pdf  Viešųjų pirkimų planas (2020 m.)
 • pdf  Viešųjų pirkimų planas (2019 m.)
 • pdf  Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2018 m.)
 • pdf  Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo (2017-06-28)
 • pdf  Viešųjų pirkimų planas (2018 m.)

Finansinės ataskaitos:

 • pdf  Finasinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.
 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.
 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.
 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d.
 • pdf  2016 m. metinės ataskaitos


LR dokumentų švietimo tema biblioteka

pdf LR ŠMM dėl teisių pažeidimo švietimo įstaigose

Dokumentai, įsakymai - http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx

Informacinės nuorodos Lietuvoje

Straipsnių peržiūrėjimai
1596872