^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Svečiai dalinosi gyvenimo patirtimi

Kasmet, sujungdama Žemės dienos renginius su Gyvybės savaite, „Minties“ gimnazijoje organizuojama tradicinė respublikinė mokytojų konferencija „Menas gyventi“. Jos iniciatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Almira Dambrauskienė pakviečia savo patirties dovanota išmintimi pasidalinti įvairių profesijų atstovus: dvasininkus, mokytojus, gydytojus, valdininkus, kultūros ir meno veikėjus. Kiekvienais metais pranešėjai skaito pranešimus vis kita tema. Jau kalbėta apie laimę, mirtį, aptartas negimusios gyvybės saugojimas, o šįmet, balandžio 23 dieną, vykusioje konferencijoje pasirinkta tema pavadinimu „Menas gyventi (ne)darnioje aplinkoje“. Dalyvavę devyni pranešėjai pažvelgė į šią temą, pasiremdami savo gyvenimo pamokomis.

Pirmasis konferencijos pranešėjas kunigas, bažnytinio teismo teisėjas, Subačiaus parapijos klebonas Vidmantas Bloškis visus susirinkusius mokė gyventi nedarnioje aplinkoje, pabrėždamas, kad svarbiausia yra nebijoti bendrauti vieniems su kitais, nelaikyti pykčio, o pirmiems paduoti ranką žmogui, kuris įskaudino.

Antroji viešnia gydytoja neonatologė, knygos „Panevėžio medicinos istorija“ autorė Liudvika Knizikevičienė, daug prisidedanti prie krašto istorijos išsaugojimo, dalijosi patirtimi, kaip pakilti virš kasdienybės. Ji pripažino, jog žmogų nuo vidinių išgyvenimų saugo užimtumas ir visuomenei naudinga veikla.

Bibliotekininkė Albina Saladūnaitė, kalbėjusi tema „Žilas plaukas idealistinio gyvenimo iš manęs neatėmė“, pasiremdama Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Šatrijos Raganos gyvenimo būdu, mokė atsiriboti nuo asmeninių sunkumų ir atsiduoti tarnystei žmogui.

Po jos kalbėjusi muziejininkė, etnologė, lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Vasiliauskaitė, kaip papročių žinovė, apžvelgė moters dalią, pabrėždama jos dramatiškumą pranešime „Moteris laiko tris kampus...“.

Su savo mama Ona atvykęs Panevėžio muzikos mokyklos direktorius, humanitarinių mokslų daktaras, tautodailininkas Gvidas Vilys, leidęs visiems prisiliesti prie nuaustų juostų, sulygino jas su gyvenimo taku, sudėtu iš gerų ir blogų dienų.

Tuoj po konferencijos į Italiją išskubėjęs Pumpėnų Šv.Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas, TV3 projekto „Lietuvos garbė“ 2013 metų laureatas Domingo Avellaneda Cabanillas iškėlė šeimos problemą Lietuvoje, nors šioji yra visko pradžia. Daug savo laiko skiriantis jaunimui, jis padarė išvadą, kad tik darnioje šeimoje galima užauginti laimingą žmogų.

Toliau kalbėjęs Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius klausytojams pateikė savo 2013 metų ataskaitą, apžvelgdamas verslo, kultūros, sporto, švietimo ir kitas sritis.

Apie teatrą kaip gyvenimo veidrodį, kalbėjo Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Romuladas Vikšraitis. Pranešėjas prisipažino nusivylęs šiandienine spektaklių žiūrėjimo kultūra, kuomet skubantis žiūrovas nesigilina į pateiktą mintį ir pabrėžė, kad ne teatrui reikia žiūrovo, o žiūrovui reikia teatro.

Konferencijos pabaigoje pranešimą apie ekologinį ugdymą ir projektinę veiklą savo mokykloje pristatė Kėdainių Akademijos gimnazijos mokytoja Birutė Diliautienė. Vaizdžiai aptarusi įvairius darbo su mokiniais metodus, pedagogė teigė, kad mes, būdami gamtos dalimi, privalome ją saugoti.

Be žodinių pranešimų dar buvo galima apžiūrėti ir stendinius. Mūsų veiklą nušvietė nuotraukų paroda „Gyventi darnioje aplinkoje“, kurią parengė „Minties“ gimnazijos mokytojos Rimalda Vitkevičienė, Regina Vezbergienė, Rasa Širmulienė ir socialinė pedagogė Redita Šarapajevienė. Nuotaiką visiems pakėlė ir parodėlė „Katės“, kurios autorė – direktoriaus pavaduotoja Vilma Rimvydienė.

Taip pat buvo pristatyti ir Panevėžio Rožyno progimnazijos I-IV klasių mokinių keramikos būrelio darbai bei V-VIII klasių mokinių technologijų pamokų kūrybinės grožybės bei Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinių tapybos, grafikos ir keramikos kūriniai.

Tikimės, kad konferencijoje išgirstos mintys ir pamąstymai dalyviams leido pakilti virš kasdienybės ir suprasti, koks spalvingas, gražus ir įdomus gali būti gyvenimas...

Vaida Batavičienė, lietuvių kalbos mokytoja

Nuotraukos Ingos Rulienės

Straipsnių peržiūrėjimai
1848295