Gimnazijos kabinetai ir kitos edukacinės erdvės

Administracija

 

Dalykų kabinetai (I aukštas)

Dalykų kabinetai, kabinetai (II aukštas)

Biblioteka-skaitykla, muziejus

Aktų ir teatro salės

 

Sporto salės

Poilsio-parodų zonos

Valgykla

Rūbinė