^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Vertingi patarimai iš buvusio gimnazisto lūpų

z.kuzavasVasario 7 dieną IIb klasėje svečiavosi buvęs gimnazistas Zenonas Kuzavas, kuris šiuo metu mokosi Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Čia jis studijuoja statybos inžineriją. Zenonas buvo pakviestas mums pakalbėti apie mokymosi svarbą. Iš pradžių svečias truputį papasakojo apie save, teigdamas, kad jis, kaip ir mes dabar, turėdavo nekenčiamų pamokų ar mokytojų, kurie jam nepatikdavo, bet tai nereiškė, jog jis nusileisdavo „kvailesniems“, maniusiems, kad mokytis nereikia. Jis mėgo žaisti krepšinį ir bandė būti pavyzdžiu savo klasės draugams. Po trumpo pasakojimo apie save ir savo studijas, studentas išskyrė keletą priežasčių, kodėl mes turėtume pasistengti mokytis.

Pirmoji jų – mūsų tėvai, kurie mums nieko negaili ir tikisi, kad mes turėsime šviesią ateitį.

Kita priežastis yra ta, kad gyvename tik vieną kartą ir daugiau mes negalėsime grįžti į mokyklą. Tad jei dabar nesimokysime dėl mėgstamo ir gerai apmokamo darbo, negalėsime jo ateityje dirbti. Jokiu būdu negalima galvoti: „Ai, jis nesimoko, tai ir aš galiu nesimokyti“. Draugai nepadės mums gyventi, nesukurs mums ateities ir mes tikrai ne dėl jų mokomės!

Žinoti, kad reikia mokytis, yra viena, bet tai daryti yra visai kas kita. Tikros ir patikrintos tiesos nėra nei vienos. Ją atrasti turime patys, bet yra keli pagalbos keliai. Jei nenori visko „kalti“, tai reikia žiūrėti į viską sistemingai, pavyzdžiui, nereikia visko skaityti, tiesiog galima konspektuoti. Jei kas neaišku, patartina paprašyti draugų, kad padėtų.

Taip pat yra labai svarbu atsiriboti nuo pagundų: televizoriaus, kompiuterio ir telefono, nes taip tik iššvaistomas laikas ir nieko neišmokstama.

Ir viena didžiausių klaidų, kurią daugelis padaro, yra visko palikimas paskutinei dienai, nes turėtume pripažinti, kad visko negalima pasikartoti ir išmokti paskutinę minutę.

Svečias, neieškodamas žodžio kišenėse, dar porino, kad vien tik mokytis dešimtokams neužtenka, jiems dar reikia žinoti, kur nori pritaikyti savo įgytas žinias, ir numanyti, ką nori pasirinkti ateityje. Aišku, daugiau nei pusė dešimtokų nežino, ką norėtų veikti toliau, bet galima rinktis dalykus, kurie patiems yra įdomūs. Dar reikės lietuvių kalbos, nes be jos nė žingsnio pačioje Lietuvoje. Taip pat patartina apytiksliai žinoti, kur jaunuolis norėtų stoti ir mokytis. Pavyzdžiui, jei ketinama studijuoti Vilniuje, tikrai bus reikalinga rusų kalba. Zenonas taip pat papasakojo, kad yra dalykų, kurie pravers daugelyje sričių, pavyzdžiui, matematika yra tiksliųjų mokslų pagrindas, o biologija labai naudinga, jei kas nors nori studijuoti mediciną ar sportą.

Suprantama, yra mokinių, kurie žino, kuo nori būti, bet nesusigaudo, kur stoti. Labai svarbu įvertinti savo galimybes, galimus egzaminų rezultatus, ir jokiu būdu nereikėtų rinktis to, ko nori draugai. Būtina paisyti savęs, nes tai yra jūsų gyvenimas, o ne jūsų draugų. Jei dar abejojate, pagalvokite, ką jūs norite veikti, kas jums patinka: kompiuteriai, filmavimas, montavimas, fotografija, muzika. Nebūtina rinktis universitetus, reikia tiesiog ieškoti studijų programų, kurios sudomintų jus.

Baigdamas savo kalbą, Zenonas dar pridūrė, kad prieš kelerius metus buvo toks pat kaip mes ir mąstė panašiai. Nepaisė suaugusiųjų nuomonės, bet laiku susigriebė. Dabar, stovėdamas prieš mus, jis galėjo drąsiai pasakyti „Taip, mokytis tikrai reikia“.

Radvilė Petraitytė, IIb klasė

Straipsnių peržiūrėjimai
1693644