^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Informacija būsimiesiems gimnazistams

Būsimų gimnazistų pirmasis sutikimas su klasių vadovais ir gimnazijos administracija vyks
rugpjūčio 26 d. (ketvirtadienį) gimnazijos aktų salėje:

-        12 val. Ia ir Ib klasės;

-        13 val. Ic, Id ir Ie klasės.

pdf max  Būsimųjų pirmokų sąrašai  (atnaujinta 2021-07-30)

 • Naujai suformuotų klasių sąrašai bus skelbiami nuo liepos 26 d. gimnazijos skelbimų lentoje.
 • Informacija apie mokinius, priimtus į I gimnazijos klases, teikiama atvykus į gimnaziją bei telefonais: 8 656 66578 (raštinė), 8 656 66500 (dir. pavaduotoja ugdymui J.Ivanauskienė)
 • Informaciją pasitikslinti galėsite aukščiau nurodytais telefonais.
 • Mokymo(si) sutartį kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviesime sudaryti gimnazijos raštinėje rugpjūčio 17–30 dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Susipažinkite –sutarties tekstas - priedas Nr.1 
 • Kartu su mokymo(si) sutartimi tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) turės pasirašyti: informacinį pranešimą apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinkite - priedas Nr. 3; sutikimą dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu, susipažinkite – priedas Nr. 4
 • Prašome susipažinti su Duomenų apsaugos taisyklėmis – priedas Nr. 2.
 • Būsimų gimnazistų pirmasis sutikimas su klasių vadovais ir gimnazijos administracija vyks rugpjūčio 26 d. 12 val. gimnazijos aktų salėje.
 • Mokslo metų pradžios šventė vyks gimnazijos kiemelyje 2021 m. rugsėjo 1 d. Tikslų šventės laiką skelbsime gimnazijos svetainėje.
 • Rugsėjo 1-3 dienomis I klasių gimnazistus kviesime į dienos stovyklą, kurioje galėsite artimiau susipažinti ir susidraugauti.
 • Visi gimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą (mėlynas švarkas su emblema). Mokyklinius švarkus, įsigyti galite UAB „Manovita“ Panevėžio filiale, Klaipėdos g. 36, Panevėžys, tel. 8 648991, https://www.uniformusiuvimas.lt/ . Dėl dėvėtų švarkų kreipkitės telefonu 8 656 66 522 (gimnazijos budėtoja).
 • Kviečiame susipažinti su siūlomu perskaityti literatūros kūrinių sąrašu, skirtu I gimnazijos klaseipdf

Sveikiname tapus mūsų bendruomenės nariais. Linkime gražios ir prasmingos vasaros. Iki susitikimo!

Straipsnių peržiūrėjimai
1562021