^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Akademiniai pasiekimai (2014-2015)

Sveikiname abiturientus, egzaminus išlaikiusius aukščiausiais įvertinimais

Anglų kalbos VBE 100 balų gavo šie mokiniai: Zenonas Beresinevičius, Daumantas Pipiras, Matas Žukas. 
Taip pat anglų kalbos VBE labai  aukštus įvertinimus gavo: K. Andriūnas, T. Gadliauskas, A. Garšva, Ž. Kriščiūnas,  T. Motekaitis,  A. Serbentavičius, M. Šeštokas,  P. Vidugiris, M. Vilimas.

Lietuvių kalbos ir literatūros VBE aukštus įvertinimus gavo: M. Antiuchovaitė, D. Medytė. G. Mickevičiūtė,  K. Mikoliūnaitė.

Biologijos VBE aukštus įvertinimus gavo: D. Oksaitė, I. Petraitytė, R. Židonis.

Fizikos VBE aukštus įvertinimus gavo: R. Jovaiša, T. Motekaitis, K. Račiūnas, M. Žukas.

Informacinių technologijų VBE aukštus įvertinimus gavo: M. Glinskis, E. Gumbelevičius, A. Kaminskas, K. Račiūnas.

Istorijos VBE aukštus įvertinimus gavo: I. Gaidelis, B. Kriščiūnaitė,  Š. Ožalas, G. Šaparnis.


Respublikinis Jaunųjų filologų konkursas

filologai 2015

Balandžio 24-26 dienomis ketvirtokė gimnazistė Jurgita Brandišauskaitė, parašiusi darbą „Mariaus Katiliškio romano „Miškais ateina ruduo“ I skyriaus leksika – paskata susipažinti su Šiaurės Lietuvos kalbos savitumu“, dalyvavo baigiamajame 47-ojo Jaunųjų filologų konkurso etape. Tris dienas konkurso dalyviai dirbo ir bendravo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Kalbos darbų sekcijoje moksleivių darbus vertino Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentės Laimutė Bučienė ir Daiva Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė. Šiemet į konkurso finalą pakviesta 10 geriausių jaunųjų kalbos tyrėjų. Pristatyti įvairių kalbotyros sričių (leksikologijos, morfologijos, sintaksės, stilistikos)darbai, jų tematika atliepia dabartinės lietuvių kalbos aktualijas. Mokiniai ne tik pristatė tyrimus, bet ir buvo keistasi nuomonėmis, patirtimi, diskutuota apie mums visiems svarbius dalykus: tautą, kalbą, istoriją.

Informaciją pateikė lietuvių kalbos mokytoja Emilija Gedraitienė


Respublikinis konkursas „Išmanioji diena“

Kovo 25 dieną per 40 mūsų gimnazijos mokinių dalyvavo respublikiniame konkurse IŠMANIOJI DIENA  2015. Pagal bendrą balų vidurkį iš 126 mokyklų dalyvių „Minties“ gimnazijai atiteko 20-oji vieta. Puikiai pasirodė 9-10 klasių dalyviai, 10 mokinių pateko į respublikos 100-tuką. Sveikiname daugiausia taškų surinkusius dalyvius:

 • Alanas Žardeckas, IId - 14 vieta respublikos 100-tuke
 • Tadas Kaunelis, IIc - 21 vieta respublikos 100-tuke
 • Marta Rulytė, Ib - 29 vieta respublikos 100-tuke
 • Iveta Gelžinytė, IId - 33 vieta respublikos 100-tuke
 • Živilė Kairytė,  Ib - 37 vieta respublikos 100-tuke
 • Rūta Muškietaitė, Ib - 48 vieta respublikos 100-tuke
 • Donatas Bimbiris, IVb - 67 vieta respublikos 100-tuke
 • Vytautas Kaktinas - IIc - 92 vieta respublikos 100-tuke
 • Matas Šiurskas, Ib - 94 vieta respublikos 100-tuke
 • Paulius Dijokas, IIc - 96 vieta respublikos 100-tuke

Išmanioji Diena – 9-12 klasių moksleiviams skirtas internetinis konkursas, kuriame  išbandyti žinias buvo galima net šešių mokomųjų dalykų klausimynuose - biologijos, chemijos, ekonomikos, matematikos, informatikos, fizikos. Lietuvoje konkurse dalyvavo arti 2000 moksleivių, gausiausia buvo 9-10 klasių dalyvių grupė (1122 mokiniai).

Elektroninė konkurso klausimų sistema jau pateikia individualius, miesto ir respublikos rezultatus, bei teisingus atsakymus. http://ismaniojidiena.lt/


Dėkojame Panevėžio miesto 2014-2015 m.m. olimpiadų ir konkursų dalyviams

27-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

Geografijos olimpiados miesto etapo (2015-03-03) dalyviai:
Laura Kavaliauskaitė, IVc klasė
Dovilė Gabriūnaitė, IVb klasė
Roberta Kirklytė, IVd klasė
Anar Šarifli, IIIb klasė

25-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada

Istorijos olimpiados miesto etapo (2015-02-24) dalyviai:

 • Vytautas Kaktinas, IIc klasė
 • Algirdas Darasevičius, IIIa klasė
 • Dovydas Aliūkas, IIIb klasė
 • Anar Šarifi, IIIb klasė

21-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada

Dailės olimpiados miesto etapo (2015-02-19) dalyviai:

 • Marta Rulytė, Ib klasė, II vieta – sveikiname!
 • Gabija Balčiunaitė, IIb klasė
 • Jurgita Brandišauskaitė, IVa klasė
 • Monika Antiuchovaitė, IVa klasė

64-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

Matematikos olimpiados miesto etapo (2015-02-13) dalyviai:

 • Rugilė Kvedaraitė, IIc klasė, 6 vieta
 • Rokas Kaušakys, IIc klasė
 • Algirdas Darasevičius, IIIa klasė
 • Konradas Račiūnas, IVa klasė
 • Matas Šiurskas, Ib klasė, 6 vieta
 • Živilė Kairytė, Ib klasė
 • Rytis Grigulis, Ib klasė

22-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada

Rusų k. olimpiados miesto etapo (2015-02-11) dalyvis:

 • Dmitry Bazikalov, IId klasė

63-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

Fizikos olimpiados miesto etapo (2015-02-06) dalyviai:

 • Ridas Vanagas, Id klasė
 • Rugilė Kvedaraitė, IIc klasė
 • Gvidas Kepelinskas, IIc klasė
 • Rokas Kaušakys, IIc klasė

Lietuvos mokinių lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada

Olimpiados miesto etapo (2015-01-27) dalyviai:

 • Leta Remeikytė, IId klasė
 • Iveta Gelžinytė, IId klasė
 • Gabrielė Grinkaitė, IIIa klasė
 • Agnė Adamonytė, IVa klasė

48-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Biologijos olimpiados miesto etapo (2015-01-23) dalyviai:

 • Aivaras Žičkus, Ib klasė
 • Živilė Kairytė, Ib klasė
 • Milda Lileikaitė, Ib klasė
 • Rytis Grigulis, Ib klasė
 • Matas Šiurskas, Ib klasė
 • Darija Krištaponytė, IIc klasė
 • Rugilė  Kvedaraitė, IIc klasė
 • Daumantas Dagys, IIIa klasė

47-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

Panevėžio miesto jaunųjų filologų konkurso (2015-01-22) dalyvė:

 • Jurgita Brandišauskaitė, IVa klasė.
 • Gimnazistės kalbinio tyrinėjimo darbas „Mariaus Katiliškio romano „Miškais ateina ruduo“ I skyriaus leksika – paskata susipažinti su Šiaurės Lietuvos kalbos savitumu“ išsiųstas į respublikinį konkurso etapą. Jurgitą konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Emilija Gedraitienė.

53-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Chemijos olimpiados miesto etapo (2015-01-16) dalyviai:

 • Živilė Kairytė, Ib klasė
 • Rūta Muškietaitė, Ib klasė
 • Matas Šiurskas, Ib klasė

Panevėžio miesto anglų kalbos olimpiada 10-11 kl.

Anglų kalbos olimpiados (2015-01-14) dalyviai:

 • Vytautas Kaktinas, IIc klasė
 • Arnas Pavasaris, IIe klasė
 • Lukas Jankauskas, IIe klasė
 • Emilija Pranculytė, IId klasė
 • Radvilė Petraitytė, IIIb klasė
 • Rolandas Rutė, IIIc klasė, 5 vieta
 • Algirdas Darasevičius, IIIa klasė

Žinių ir talentų diena

Gruodžio pradžioje gimnazijoje tradiciškai organizuojama nepamokinė diena - Žinių ir talentų diena. Šią dieną į visų dalykų olimpiadas ir viktorinas kviečiami I-IV klasių mokiniai rungiasi dėl geriausiojo vardo savo klasių grupėje. Kasmet gausiu būriu gimnazistai renkasi anglų ir matematikos olimiadas. Netrūksta konkurencijos ir gamtos mokslų bei kūno kultūros olimpiadose. Smagu, kad darbščių mokinių, kurie tądien puošia gimnaziją artėjančioms šventėms, sulaukia technologijų mokytojai. Sveikiname olimpiadų nugalėtojus ir linkime visiems sėkmės toliau žengiant pažinimo taku.

2014-12-03 Žinių ir talentų dienos nugalėtojai: pdf


Rašinių konkursas „Miestas be korupcijos“

Panevėžio miesto moksleivių rašinių konkurse „Miestas be korupcijos“ šįmet dalyvavo ir trys mūsų gimnazistės: Marija Petraitytė, IVf kl. (mokytoja Adelė Samuolienė), Akvilina Stankevičiūtė, IIc kl. (mokytoja Emilija Gedraitienė), Rūta Bundzinskaitė, IIIe kl. (mokytoja Adelė Samuolienė).

Šaunu, kad šiame konkurse laimėjo net dvi mintietės: Marija Petraitytė (rašinys „Visi gyvuliai lygūs, bet kai kurie yra lygesni už kitus“) ir Rūta Bundzinskaitė (rašinys „Įstatymai patys neveikia“). Sveikiname merginas ir džiaugiamės kartu su jomis!

Štai kelios eilutės iš konkursinių rašinių.

„Kaip yra pasakęs kinų filosofas Mencijus, „Įstatymai patys neveikia“. Reikia stengtis ir žmonėms, ir valdininkams - visiems įsiklausyti vienas į kitą, matyti ne tik save, bet ir šalia esantį žmogų, gerbti valstybę ir jos įstatymus, o labiausiai vertinti savo darbą ir save, kaip pilietį... “(R. Bundzinskaitė).

„Manau, kad ne vienas valdininkas turėtų pripažinti tampantis gyvulėliu prie lovio, skubančiu priėsti ėdalo daugiau už kitus. Ir sunkiai pūškuojantis po tvartą (Seimą, ministeriją ar kokią kitą valdišką įstaigą), lėtai velkantis papilvę žeme, o sąžinę jau kažkur palaidojęs ar dar kur pradaigojęs. Tyloje susimąstykite, argi nebijote, Mielieji, susprogti...“ (M. Petraitytė).

Adelė Samuolienė, lietuvių kalbos mokytoja


Matematikos olimpiada

matematikaiLapkričio 21 dieną Pasvalyje gimnazistai dalyvavo jau 16-ąjį kartą vykstančioje tradicinėje matematikos olimpiadoje prof. Broniaus Grigelionio taurei laimėti. I-II klasių komanda užėmė 6-tąją vietą, o III-IV klasių komanda – 5-tąją vietą, rezultatais liko patenkinti ir mokytojai ir mokiniai. Atlikę olimpiados užduotis mokiniai klausėsi įdomios doc. Dr. Romualdo Kašubos paskaitos „Turnyrai ir lentelės“.

I-II gimnazijos klasių komandą sudarė: Rokas Kaušakys, IIc; Rugilė Kvedaraitė, IIc; Leta Remeikytė, IId; Iveta Gelžinytė, IId; Matas Šiurskas, Ib.

III-IV gimnazijos klasių komandą sudarė: Konradas Račiūnas, IVa; Monika Antiuchovaitė, IVa; Kornelijus Valantiejus, IVa; Daumantas Dagys, IIIa; Algirdas Darasevičius, IIIa.

Rugilė Kvedaraitė, IIc klasė


Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada

aplinkosaugos olimpiadaŠių metų lapkričio 18-20 dienomis pirmą kartą Lietuvoje vyko Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 7-9 klasių moksleiviams. Olimpiados organizatoriai siekia ne tik skatinti mokinių domėjimąsi gamtosauga, ugdyti jaunimo sąmojingumą atsakingai rūšiuoti atliekas bei saugoti gamtą, bet ir plėsti jaunimo akiratį. Aplinkosauga – mokslas ne tik apie gyvūnus ar medžius, ji apima tokias sudėtingas temas kaip energetika, atliekų tvarkymo sistemos ir net politika. Kiek energijos sutaupo vieno telefono perdirbimas? Kas yra LR Aplinkos ministras? Kur buvo sukurta seniausia pasaulyje baterija? Į tokius ir panašius klausimus atsakymų ieškojo ir mūsų gimnazistai. Geriausiai  pasisekė Ib klasės mokiniams: Ievai Aleliūnaitei, Ugnei Girnytei, Ryčiui Griguliui, Živilei Kairytei, Gabrielei Kasparavičiūtei, Mildai Lileikaitei, Tadui Marcinkevičiui, Kasparui Repšiui, Matui Šiurskui, Ingai Tavoraitei, Tautvydui Valikoniui. Sveikiname juos.

Kadangi klasės balai pateko į Lietuvos geriausiųjų gretas, mokiniai sulaukė prizo - bilietų į filmą ir gavo DIPLOMĄ!

Informaciją pateikė Virginija Juknienė, biologijos mokytoja


IT konkursas BEBRAS 2014

Informacinių technologijų žinių bagažą su malonumu kaupiantys gimnazistai vėl rinkosi varžytis respublikiniame IT konkurse BEBRAS 2014. Lapkričio 10-11 dienomis konkurse dalyvavo 87 mokiniai. Nors konkursas kasmet pažeria Lietuvos moksleiviams techninių ir programinių nesklandumų, tačiau ištikimiausi neatsispiria vėl prisėsti ir išspręsti keliolika gudriai suregztų loginių užduočių, galvosūkių ir situacijų. Sveikiname rezultatyviausius dalyvius gimnazijoje ir mieste: word.

Linkime sėkmės į 2-ąjį etapą (sausio 25 d.) patekusiems Juniorams:

 • Rūta Muškietaitė, Ib         -  156 (4 vieta Panevėžio miesto 30-tuke)
 • Modestas Lisajevičius, IIb -  150 (5 vieta Panevėžio miesto 30-tuke)
 • Marta Rulytė, Ib               - 148 (5 vieta Panevėžio miesto 30-tuke).

Inga Rulienė, IT mokytoja

Straipsnių peržiūrėjimai
1562168