^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Ateitininkų naujienos

Ateitininkų renginys „Būk sveikas kūnu ir dvasia“

Balandžio 26 d. „Minties“ gimnazijos Šv. Kotrynos Sienietės ateitininkų kuopa organizavo renginį „Būk sveikas kūnu ir dvasia“. Renginyje dalyvavo Juozo Miltinio Šv. Kotrynos Aleksandrietės ir  Kazimiero Paltaroko Šv. Bernadetos kuopos. Ateitininkai renginį pradėjo filosofo Platono žodžiais: „kūno grožis, sutapęs su sielos grožiu, sudaro harmoningą žmogų“. Kaip tą harmoniją tarp sielos ir kūno surasti savo mintimis dalijosi kunigas Rimantas Kaunietis.  Vėliau ateitininkai iš vaisių kūrė spalvingas kompozicijas, pagal duotas dainas statė šokius, žaidė žaidimus, vaišinosi vaisiais ir sveikuoliškais kepiniais. Atsisveikinome sakydami ne viso gero, o iki greito pasimatymo Karklėje, kur vyks ateitininkų stovykla.

Ateitininkų Šv. Kotrynos Sienietės kuopos globėja Dalia Tabokienė


 

2016 m. kovo 19 dieną „Minties“ gimnazijos ateitininkai dalyvavo Panevėžio Dievo Tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų  įžodžio šventėje.  Šventė prasidėjo 11.00 val. šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje, kurias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Po šventųjų Mišių, mokiniai keliavo į Mykolo Karkos pagrindinę mokyklą, kur klausėsi kunigo Rimanto Kauniečio  paskaitos „Gailestingi kaip Tėvas" ir dalyvavo projekto „Giliau kasi - daugiau rasi“ užbaigimo šventėje.


100 3118

 

„Minties“ gimnazijos „ šv Kotrynos Sienietės“ kuopos ateitininkai  kovo 18 d. dalyvavo Maisto banko akcijoje, kur iš aukotojų  rinko  ilgai negendančius maisto produktus. Surinkti maisto produktai perduoti  šv. Juozapo globos namų Betliejaus valgyklėlės lankytojams.

 

 


ateitininkaiLietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną gimnazijos ateitininkai, po Šv. Mišių už Tėvynę ir Laisvės aikštėje  vykusios iškilmingos vėliavos pakėlimo ceremonijos, dalyvavo Juozo Balčikonio gimnazijoje vykusiame ateitininkų renginyje „Aš po Lietuvos dangum”. Renginys prasidėjo sugiedojus Lietuvos Respublikos himną.  Kovo 11-osios proga visus sveikino kunigas Domingo Avellaneda, o paskaitą  „Dangus, Lietuva ir aš“ skaitė politologė, Paryžiuje gyvenanti politikos mokslų doktorantė, ateitininkė sendraugė Emilija Pundziūtė-Gallois. Šventė baigėsi  mokantis tautinių šokių ir ratelių su etnografiniu ansambliu „Raskila“.

 

Šv. Kotrynos Sienietės ateitininkų  kuopos globėja  Dalia Tabokienė


 100 3048

 

 

Gruodžio 21 d. gimnazijos ateitininkai lankėsi lopšelyje-darželyje „Jūratė“, kur vaikams parodė spektaklį „Kalėdų naktis“. Spektakliu ateitininkai vaikams papasakojo Marijos ir Juozapo patirtus vargus Betliejaus miestelyje, Jėzaus gimimo istoriją ir trijų karalių apsilankymą su dovanomis pas gimusį Dievo Sūnų. Po pasirodymo vaišino vaikus saldainiais ir linkėjo linksmų švenčių.

 

 


100 2981

Gruodžio 16 d. Panevėžio „Minties“ gimnazijos ir Juozo Miltinio gimnazijos  ateitininkai ir jų draugai vyko į  Vilnių. Sostinėje aplankė Planetariumą,  kuriame klausėsi pasakojimo „Grėsmės žemei iš kosmoso“ ir Energetikos ir technikos muziejų, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Iliuzijos – mokslas, mistika ar apgaulė?“ Vakare  gimnazistai grožėjosi Kalėdų belaukiančiu Vilniumi ir Katedros aikštėje stovinčia gražuole eglute, kuri  pateko į pasaulio gražiausių eglučių sąrašą. Ateitininkams labai patiko kelionė, kurios įspūdžiai dar ilgai neišblės.

 

Kotrynos Sienietės kuopos ateitininkai

Straipsnių peržiūrėjimai
1597774