^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Ateitininkai renginį skyrė Pašvęstojo gyvenimo metams

Balandžio 17-18 dienomis gimnazijoje vyko ateitininkų renginys „Visuomet džiaukitės Viešpatyje“. Renginys  buvo skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams, todėl jame dalyvavo kunigas Domingo ir šv. Mergelės ir Kankinės Kotrynos kongregacijos sesuo Kristina. Taip pat į  mūsų gimnaziją atvyko ir Panevėžio krašto ateitininkų kuopos.

Juozo Miltinio gimnazijos šv. Kotrynos Aleksandrietės kuopos nariai parodė spektaklį „Pašvęstojo gyvenimo pavyzdžiai istorijoje“, o kunigas Domingo pasidalino su mumis pašvęstojo gyvenimo patirtimi ir aukojo Šv. Mišias.

Kiekviena kuopa buvo paruošusi  po prisistatymą, kurio formą galėjo rinktis laisvai. Po prisistatymų organizavome  trijų etapų viktoriną, ieškojome paslėpto lobio, dalyvavome įvairiose estafetėse, žaidėme žaidimus, šokome diskotekoje ir žiūrėjome filmą.

Šeštadienio rytmetį dirbome grupėse - pynėme draugystės apyrankes, rašėme linkėjimus vieni kitiems.  Dvi dienos pralėkė taip greit ir su naujais draugais teko atsisveikinti...
Lauksime sekančių susitikimų...

Šv. Kotrynos Sienietės kuopos globėja
Dalia Tabokienė

Straipsnių peržiūrėjimai
1698673