^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Baigėsi konkursas, skirtas Gyvybės dienai

laureatai

Balandžio 17 dieną Panevėžio Lėlių vežimo teatre buvo paskelbti ir padėkomis bei atminimo dovanėlėmis apdovanoti respublikinio rašinių konkurso „Gyvybė - dovana, branginkime ją!“ laureatai. Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos sulaukė 50-ties darbų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Atsižvelgiant į amžiaus ir gebėjimų skirtumus, darbai buvo išskirti pagal amžiaus grupes. Atskirai vertinti progimnazijų ar pagrindinių mokyklų VIII bei gimnazijų I, II, III, IV klasių mokinių darbai.

Skelbiame konkurso laureatus. Renginio nuotraukos: foto icon

8 klasių grupės nugalėtojai:

I vieta – Edita Staniūnaitė, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija. Jautrus, nuoširdus laiškas į sąmoningus žmones apie aborto žalą. Konsultavo mokytoja Vilija Urbonaitė.

II vieta – Deimantė Bakaitytė, Lukšių V. Grybo gimnazija. Rašinys – sapnas apie žmogaus niokojamą gamtą. Konsultavo mokytoja Stasė Burkšaitenė.

II vieta – Agnė Gedyminaitė, Panevėžio r. Velžio gimnazija. Nuoširdus laiškas – pasakojimas apie save, apie mažą neišnešiotuką, kurio gyvybė neįkainojama. Konsultavo mokytoja Aldona Marcinkevičienė.

III vieta – Laura Povilaitytė, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija. Gražus,vaizdingas darbas apie gamtos trapumą – pienę. Konsultavo mokytoja Rasa Kvirevičienė.

III vieta – Simona Armalytė, Kretinga, VŠĮ Pranciškonų gimnazija. Gražus, žodingas samprotavimas apie Kūrėją, kuris suteikė drugeliui sparnus, o žmogus, pasielgęs savanaudiškai, pražudė jį. Konsultavo mokytoja Rita Olšauskienė.

--- Padėkos raštai:

Giedrei Vanagaitei, Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla. Tiriamasis rašinys apie cirko gyvūnus, jų dresavimą. Konsultavo mokytoja Ieva Aurylaitė.

Laurynui Muraveckui, Kauno S. Daukanto vidurinė mokykla. Išsakomas savitas požiūris apie bitutės troškimus būti tikru žmogaus bičiuliu. Konsultavo mokytoja Milda Ratomskienė.

Dominykai Markevičiūtei, Vilniaus krikščionių mokykla. Apmąstymuose remiamasi autoritetais, svarstoma apie gyvybę kaip didžiausią vertybę žemėje. Konsultavo mokytoja Rūta Bagdonienė.

Rūtai Pačebutaitei, Panevėžio „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla. Sakmėje kalbama apie suteiktą paskutinę Dievo galimybę – pasiaukojimą kitiems. Konsultavo mokytoja Aušra Indriūnienė.

Gretai Vasiliauskaitei, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija. Kūrinyje raginama nuolat mąstyti apie vertybes, supantį pasaulį, užsiimti saviugda ir stengtis išsaugoti kiekvieną gyvybės formą. Konsultavo mokytoja Rasa Kvirevičienė.

Viltei Mickutei, Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla. Darbe mąstoma apie paprastus kasdienius dalykus ir žmogų: „Mes esam pienės pūkeliai. Gyvenantys neprasmingai Prasmingą gyvenimą“. Konsultavo mokytoja Lida Janulienė.

I gimnazijos klasių grupės nugalėtojai: 

I vieta – Simona Domarkaitė , Kretingos r. Salantų gimnazija. Jautrus pasakojimas apie gyvybės išsaugojimą,susietas su patirtimi, matyto filmo kontekstais. Konsultavo mokytoja Adelė Žeimytė.

II vieta – Dovilė Baguckytė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija. Jautrus, nuoširdus originalios raiškos kūrinėlis apie negimusio kūdikio mintis, keliantis labai opią abortų problemą. Konsultavo mokytoja Johana Jovaišienė.

III vieta – Miglė Miglinaitė, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija. Dienoraščio forma, įdomiai remiamasi savo patirtimi, propaguojama sveikas gyvenimo būdas – gyvybingumo pamatas. Konsultavo mokytoja Aldona Adomaitytė.

III vieta – Mindaugas Jankauskas, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija. Vyriškas mąstymas, globalus žvilgsnis į didžiausias pasaulio problemas, remiamasi daugeliu kontekstų. Konsultavo mokytoja Asta Mazūraitė.

--- Padėkos raštai:

Monikai Sadauskaitei, Rumšiškių A.Baranausko gimnazija. Samprotaujama apie Visatą, Žemę, skatinama džiaugtis ja ir saugoti visa, kas gyva. Konsultavo mokytoja Agnė Karlonaitė.

Vestai Petrauskaitei, Panevėžio „Minties“ gimnazija.Mąstoma apie žmogaus atsakomybę. Konsultavo mokytoja Eglė Noreikienė.

Judilei Bernackaitei, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija. Dienoraščio forma perteikiamos mintys apie gyvenimo išbandymus. Konsultavo mokytoja Janina Kuliešienė.

Rūtai Muškietaitei, Panevėžio „Minties“ gimnazija.Gražiai įvertinama gyvybės prasmė, siejama su įvairiomis idėjomis. Konsultavo mokytoja Daina Rasalskienė.

Brigitai Navickaitei, Panevėžio „Minties“ gimnazija. darbe parodomas susirūpinimas žmogaus sąmoningumu. Konsultavo mokytoja Daina Rasalskienė.

II gimnazijos klasių grupės nugalėtojai:

I vieta – Akvilė Gorbačaitė, Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla. Atskleidžiamas įdomus, originalus požiūris į moterį, motiną – gyvybės nešėją. Moters dvasinė kančia, savigrauža, motinystė atskleista lyginant tarpukario ir šių laikų Veronikas. Konsultavo mokytoja Jolita Velžienė.

II vieta – Ieva Janulevičiūtė, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija. Išsakomas nuoširdus kalbėjimas sodria vaizdinga kalba apie merginą, būsimą motiną, kurios širdyje grumiasi jausmų audros ir nuo savižudybės skiria tik vienas žingsnelis. Konsultavo mokytoja Rasa Kvirevičienė.

II vieta – Lukas Krasauskas, Panevėžio 5-oji gimnazija. Kalbama apie mūsų planetos – Žemės likimą, kuris yra žmogaus rankose. Konsultavo mokytoja Nijolė Žičkaitė.

III vieta – Akvilina Stankevičiūtė, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Rašinyje – dienoraštyje pažvelgiama į praeities ir dabarties laiko dimensiją, senosios ir jaunosios kartos santykį, vertybes. Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

III vieta – Ernesta Lotužytė, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Gražios, žodingos, nuoširdžios miniatiūros apie gyvybę. Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

III vieta – Gintarė Baliūnaitė, Rumšiškių A. Baranausko gimnazija. Nuoširdi miniatiūra apie ančiuko susitikimą su gyvenimu ir norą pažinti jį. Konsultavo mokytoja Agnė Karlonaitė.

--- Padėkos raštai:

Paulinai Ambrasaitei, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija. Kalbama apie Gyvybės dieną, donorystę, skatinamas žmogaus sąmoningumas ir požiūris į gyvybę. Konsultavo mokytoja Rasa Čiupkevičienė.

Kornelijui Glemžai, Pandėlio gimnazija. Rašinyje ieškoma atsakymų į klausimą, kodėl žmogus nevertina gyvybės.Konsultavo mokytoja Alia Melvydienė.

Ivetai Gelžinytei, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Nuoširdus laiškas – pokalbis su knygos heroje apie gyvybę, mirtį ir nemirtingumą.Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

Letai Remeikytei, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Rašinyje svarsto apie gyvąją gamtą, gyvybę, harmoniją, gyvenimo prasmę.Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

Kasparui Rašimui, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Samprotaujama apie žmogaus misiją šioje žemėje: „Svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai tu gyveni“ (Seneka).Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

Alanui Žardeckui, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Darbe sodria, žodinga kalba įdomiai samprotaujama apie įvaririas gyvybės formas. Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

III gimnazijos klasių grupės nugalėtojai:

I vieta – Monika Kvederaitė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija (Raseiniai). Darbas brandus, labai meniškas, daug kontekstų, praturtinančių kūrinį. Konsultavo mokytoja Roma Stunžinienė.

II vieta – Eglė Pundziūtė, Pasvalio P.Vileišio gimnazija. Autentiškas biografinis pasakojimas apie šeimą, kaip svarbiausią žmogaus gyvybės saugotoją, kaip pagrindą, kur gimsta gyvenimo džiaugsmas, leidžiantis pajusti pilnatvę. Konsultavo mokytoja Birutė Lasauskienė.

III vieta – Urtė - Marija Marcinkevičiūtė, Elektrėnai, Vievio gimnazija. Globalus žvilgsnis į gyvybės išsaugojimą, susietas su šių dienų realijomis. Konsultavo mokytoja Renata Kisnierienė.

--- Padėkos raštai:

Gintarei Ruzgailaitei, Kretingos Pranciškonų gimnazija. Samprotaujama apie įvairias gyvybės formas ir kontrastus pasaulyje remiamasi skaitytais kūriniais. Konsultavo mokytoja Laima Gadeikytė.

Kamilei Bliūdžiūtei, Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazija. Perteikiamos mintys apie įvairias galimybes išsaugoti gyvybę, svarstoma, kodėl svarbiausių dalykų nevertina sveikieji. Konsultavo mokytoja Aušrelė Baublienė.

Viktorijai Ulevič, Vilniaus r. Rukainių gimnazija.Samprotaujama apie atsakomybę dėl gyvybės išsaugojimo. Konsultavo mokytoja Oksana Aleknavičius.

Monikai Masikonytei, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija. Skaudžiai perteikiama patirtis apie asmeninius išgyvenimus, pojūčius. Konsultavo mokytoja Janina Kuliešienė.

IV gimnazijos klasių grupės nugalėtojai:

I vieta – Jovita Jasėnaitė, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Labai kūrybiški pastebėjimai gyvybės tema, brandaus žmogaus žvilgsniu pereinama nuo gamtos gyvybės iki sielos gyvybės, pasirinkus miniatiūrų žanrą. Konsultavo mokytoja Nijolė Krivickienė.

I vieta – Gabrielė Vitkauskaitė, Tauragės „Versmės“ gimnazija. Samprotaujama aktualia šiuolaikiniam pasauliui šeimos pilnatvės tema, paraleliai pastebint gamtos stebuklus ir tai atskleidžiama, argumentuojant įvairių kūrėjų mintimis apie darnos pasaulyje ir savyje būtinumą. Konsultavo mokytoja Remigija Kalendienė.

II vieta – Austė Janušauskaitė, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija. Skaitytojas vedamas ypatingu pavasario taku,kuris keistas, pagrįstas opozicijomis tarp gyvybės ir mirties, tarp džiaugsmo ir skausmo, gražiai apibendrinama, kaip tai tampa viena neatskiriama būtimi. Konsultavo mokytoja Gaiva Gustienė.

II vieta – Rokas Charlampijevas, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Charakteringa vyriška, sportiška autoriaus laikysena, remiamasi autoritetais, ugdančiais vieningo, taikaus pasaulio idėją. Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

III vieta – Karolina Mikoliūnaitė, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Gyvybės prasmė suvokiama laukime, net liūdesio grožyje, kūrybiškai perteikiama ir įtikinama ateities pasaulio galimybėmis. Konsultavo mokytoja Adelė Samuolienė.

III vieta – Megi Maradišvili, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Pasitelkiama pažinimo ieškojimas per savianalizę, atsakymų ieškoma gamtoje ir kultūros patirtyje ir įtikinama, kad tai taikaus, atsakingo, pasaulio galimybė. Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

III vieta – Monika Remeikytė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla. Darbe savitai atskleidžiama gyvybės samprata per autentišką savo patirtį, mokoma sveikuosius matyti, vertinti, skleisti gėrį. Konsultavo mokytoja Aurika Mačėnienė.

--- Padėkos raštai:

Grėtai Grigaliūnaitei, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Gyvybės samprata perteikiama miniatiūromis apie artimiausius žmones. Konsultavo mokytoja Adelė Samuolienė.

Dominykai Jundulaitei, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Samprotaujama, kaip kiekvienam žmogui, o ypač jaunam, sudėtinga parodyti savo gyvybingumą. Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

Jurgitai Brandišauskaitei, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Samprotaujama pasitelkiant didžiuosius lietuvių literatūros autoritetus, gyvybės žavesys matomas gamtoje. Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

Žanui Žlibinui, Panevėžio „Minties“ gimnazija. Samprotavime bandoma dėlioti, kas gyvenime svarbu, kas svarbiau, o kas svarbiausia, išsaugant gyvybę. Konsultavo mokytoja Emilija Gedraitienė.

---------------------------------------

2015 m. konkurso nuostatai: word

2014 m. laureatai.

Straipsnių peržiūrėjimai
1032557